Rektor Steens gate 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der husrekken med nr. 1 til 11 lå, er det bare rester av veien foran husene tilbake. Nr. 5 lå omtrent der den røde bilen står.
Foto: Einar Dahl (2017).
Rektor Steens gate 5, nærmest, og nr. 7.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).

Rektor Steens gate 5 i Tromsø hørte med blant de eldste husene i gaten da det ble revet på slutten av 1990-tallet. - Gammelt matr.nr. 611.

Tømmermann Kristiansen

Målebrev til Hans Anders Christiansen, datert 28. juni, tinglyst 30. juni 1881.

I 1885: Arbeider Hans Kristiansen med kona Else og sønnen Emil, arbeider Kristian Hansen med kona Elen og to barn, fiskerne Anton og Gerhart Enoksen.

I 1891: Enkemann Hans Krestiansen med to barn, søsteren Elise og foreldrene Krestian og Elen Krestiansen, Søren Sørensen med kona Johanne og fire barn.

I 1900 bodde disse her: Tømmermann på skipsverftet Hans A. Kristiansen med kona Ovidia og sønnen Hans K., tranbrenner Hans Jensen med søsteren Hansine, hun drev med linsøm.

Eid av Hans A. Kristiansen i 1904/18.

I 1910: Verftstømmermann Hans og Ovidia Kristiansen med stesønnen Hans Hermansen, han var også verftstømmermann, enke/løsarbeider Theodora Elise Isaksen med tre sønner, arbeider Peder Næss med kona Maren og to døtre.

I 1916: Verftsarbeider Hans Andreas og Ovidia Amalie Kristiansen, verftsarbeider Benjamin og Sofie Berntine Baraksen, arbeider Peder og Maren Anna Næss, skipper Karl og Ida Svendsen.

Hans Hermansen

Skjøte fra Hans A. Kristiansen til Hans K. Hermansen, med rett for selgeren og hustru Ovidia for levetid at benytte 1 værelse og kjøkken i 2. etg. samt fornødne ytre rom, i 1919.

Skjøte fra Hans K. Hermansen til Andreas Bergethon Andreassen på en ½-del av eiendommen. Kjøperen har forkjøpsrett til den annen ½-del, i 1923.

Eid av Hans Hermansen og Andreas B. Andreassen i 1932.

Fiskehandler Trygstad

Skjøte fra enkefru Janna Hermansen, sittende i uskiftet bo etter ektemannen, til Andreas B. Andreassen på en ½-del av eiendommen, i 1936.

Andreas Andreassen Trygstad, m/fiskeforretning, arbeider Filip, arbeider Jens og sjømann Magnus Kaspersen, (1940).

Fiskehandler Andreas Andreassen, torghandel, sjømann Magnus Kaspersen, (1946).

Eid av Andreas B. Andreassen i 1946.

Andreas Trygstad, (1957/72).

Andreas B. Trygstad døde i 1975 og eiendommen gikk over til døtrene Alvhild Trygstad og Borghild Eriksen i 1976.

Alvhild Trygstad døde i 1980 og Johannes Falck Trygstad satt i uskifte.

Thorleif Eriksen, (1966/93), Borghild Eriksen, (1977/86).

Skjøte fra Johannes F. Trygstad til Borghild Eriksen på hans ½-del av eiendommen, i 1989.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1885-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.