Rektor Steens gate 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rektor Steens gate 6 er et litt anonymt hus i rekken. Nr. 4 nærmest.
Foto: Einar Dahl (2016).

Rektor Steens gate 6 i Tromsø er en modernisert utgave av det opprinnelige huset. - Gammelt matr.nr. 718.

Arbeider Thoresen

Målebrev hvorved grunnen tilhjemles tømmermann Axel Thoresen, datert 27. juni, tinglyst 4. juli 1901.

Skjøte fra Axel Thoresen til Thoralf Thoresen i 1902.

Eid av skinnoppkjøper Thoralf Thoresen i 1904.

I 1910 bodde disse her: Arbeider Thoralf og Trine Thoresen med tre barn, enkemann og dreng ved kolonialforretning Edvard Mathisen med tre barn og pleiesønnen Bernhard Olsen, husholder Marie Olsen, verftsarbeider Johannes Adolfsen med kona Sara og tre barn, enke Hanna Olsen med fire barn, enke Lorentse Kristiansen med sønnen Ottar og pleiesønnen Karl Durkoff.

I 1916: Arbeider Thoralf A. og Trine Othelie Thoresen, skipper Oskar Grødal og Konstance Grødal, sjømann Henry, Alfhild og Edna Hybertsen, enke Hanna Emmerentse, sjømann Karl R. og sjømann Thoralf A Olsen.

Eid av Thoralf Thoresen i 1932.

Former Harald Thoresen, Gunvor Andreassen, m/syforretning, båtsmann Leif Ingebrigtsen, maskinist Joakim Olsen, 1940.

Skinnoppkjøper Thoralf og former Harald Thoresen, baker Ottar Kristiansen, lagerarbeider Egil Mathillas, (1946).

Eid av Thoralf Thoresen i 1946.

Pensjonist Thoralf Thoresen, billettrise Molly, motormann Odd og elektriker Sigmund Olsen, (1957).

Thoralf Thoresen døde i 1958, hustruen Trine Thoresen satt i uskiftet bo.

Skjøte fra Trine Thoresen til sine barn Karl Durkoph, Alfhild Robertsen, Hedly Thorsen og Molly (Olsen) Hjerde, i 1961.

Familien Hjerde

Skjøte fra medarvingene til Molly Hjerde og Reidar Hjerde med ideell ½-part til hver i, i 1961.

Molly Hjerde, Reidar Langhaug, Helge Lunde, Peder L. Pedersen, (1966).

Skjøte fra Molly Nathalie Hjerde til sine sønner Sigmund og Arild Hjerde med ¼-del til hver, i 1987.

Skjøte fra Reidar Hjerde til sine brødre Sigmund og Arilde med 1/12 til hver, i 1987.

Skjøte fra Reidar Hjerde til sin mor Molly Hjerde med 23/64 av eiendommen, i 1987

Skjøte fra Molly Hjerde til sine sønner Sigmund, Arild og Reidar Hjerde med 1/3 til hver, i 1987.

Molly Hjerde, (1990), Juanita Jensen, (1990).

Irene Hansen, (1993), Åse Nordstrøm, (1993), Lill Tone Olsen, (1993).

Sjåfør Geir Hartvigsen, (1996).

Tromsø Stein-Service (Geir Hartvigsen), (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • grunnbok for Tromsø 1940-90.