Rektor Steens gate 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Innkjørselen fra Elvegata til husene på nedsiden av Rektor Steens gate. Nr. 11 lå der skiltet som viser blindvei står, nr. 9 rett bortenfor. Begge ble revet på 1990-tallet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Allerede før krigen begynte husene å se ganske slitt ut. Nr. 9 nærmest, så nr. 11.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
I 1960 var forfallet ganske synlig.
Foto: Knut Dyvik (1960).

Rektor Steens gate 9 i Tromsø ble revet omkring 1980. - Gammelt matr.nr. 542.

Fisker Larsen

Målebrev til Johan C. Larsen, datert 28. sept. 1872, tinglyst 31. jan. 1873.

I 1875 bodde fisker Johan Kristian Larssen her med kona Grete Marie og fire barn og den losjerende strikkerske Anne Margrete Matisdatter.

I 1885: Fisker Johan Erik Johansen med kona Hanna Lavine Olson og fire barn, fisker Hemming H. Pettersen med kona Anna Sørensen og tre barn. – De samme familiene bodde her i 1891.

I 1900: Arbeider på pakkhus Johan Erik Johansen med kona Nanna Lorine og fem barn.

Arbeider Johansen

Auksjonsskjøte til Johan Erik Johansen i 1902.

I 1910: Fisker/bryggemann Johan og Hanna Johansen med tre barn og et barnebarn.

I 1916: Arbeider Johan Erik, Hanna Laurine, vaskekone Ingertha Konstance, arbeider Johannes og arbeider Kristian Johannessen.

Eid av arbeidsmann på pakkhus Johan Erik Johansen i 1918.

Skjøte fra Johan E. Johansen til Ingertha Johansen «mot at hun for levetid skaffer mig fri bolig og forpleining hos sig», i 1924.

Eid av Ingerthe Johannessen i 1932.

Skjøte fra Ingertha Johansen til Tromsø kommune i 1935.

Johannes Johansen

Skjøte fra Tromsø kommune til Johannes Torkild Anathon Johansen, i 1944.

Skifteskjøte i Johannes Johansens dødsbo til enken Marit Johansen, i 1960.

Marit Johansen døde i 1963 og eiendommen gikk til arvingene Erna Andersen, Leif og Toralf Johansen.

Skjøte fra medarvingene til Leif Johansen, i 1963.

Ole Hermansen

Skjøte fra Leif Johansen til Ole Hermansen, f. 1912, i 1967.

Klara Hermansen døde i 1976, Ole Hermansen satt i uskiftet bo.

Tessem & Co

Skjøte fra Ole Hermansen til Knut Petter Tessem i 1978.

Skjøte fra Knut P. Tessem til Norsk Kommuneforbund på 1/5 av eiendommen, i 1980.

Skjøte fra Knut P. Tessem til Bachke Maskin A/S, T.heim, på 11/20 av eiendommen, i 1980.

Skjøte fra Bachke Maskin A/S (= Bachke Invest A/S) til Norsk Kommuneforbund på 30/100, i 1983.

Skjøte fra Bachke Invest A/S til Knut P. Tessem på 25/100, i 1984.

Skjøte fra Knut P. Tessem og Norsk Kommuneforbund til ANS Storgata 142/148, i 1989.

Revet i 19?

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.