Søren Olsen Ougland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Søren Olsen Ougland
Søren Olsen Aukland (Bumyrdal), portrett.jpg
Fødedag: 22. november 1823
Fødested: Aukland
Dødsdag: 23. oktober 1898
Dødssted: Ougland
Foreldre: Ole Gundersen Ougland
Barn: Knud Aukland
Utdannelse: Holt Seminar
Yrke: Omgangsskolelærer

Søren Olsen Ougland (født 22. november 1823, død 23. oktober 1898) var en omreisende allmueskolelærer[1], gårdbruker og skomaker i Vigmostad.

Liv og virke

Søren Olsen Ougland ble født 22. november 1823 på Ougland som sønn av gårdbruker Ole Gundersen Ougland og Berthe Torjesdatter.[2] Han ble vaksinert 5. september 1824 av Aanon Olsen, og døpt 8. desember samme år i kirken.[3] Han ble konfirmert 7. oktober 1838 i Vigmostad kirke, og hans kristendomskunnskaper og oppførsel ble anmerket som «Kundskab god, Opførsel meget god».[4] Like etter han var blitt konfirmert, begynte han som omgangsskolelærer. Siden studerte han ved Christiansand Stifts Skolelærerseminarium på Holt[5], som ble stiftet i 1839.

Fra 1846 var han omgangsskolelærer i Vigmostad skolekrets' østre distrikt.[6][7] Da han avsluttet sin lærergjerning hadde han over 50 års virke bak seg i skolestuen.

29. mai 1849 giftet han seg med Anne Gundersdatter Haaland[8] Den 17. mai 851, fikk de sin første sønn sammen, Ole Bumyrdal Aukland.

21. juni 1853 kjøpte Søren ⅛ hud i Aukland av broren Gunder, for 505 spedaler, og bygget nytt hus litt lenger oppe fra de gamle[9][10], og fikk derfor tilnavnet Ougland Der Oppe (gnr. 49, bnr. 5). 8. mars 1873 kjøpte Søren Ougland og Lars Bumyrdal gården Navardalen (gnr. 48, bnr. 1/2) av Søren Salveson for 170 spedaler, og i 1884, delte de gården mellom seg. Senere kom hele gården som øygård under Augland, og er det det ennå.[11][12]

Søren var også klokker i Vigmostad kirke. Til stillingen hørte det med klokkergård og leilighet i skolehuset.[13]

Søren Olsen Ougland døde av «Rimeligvis lungebetændelse» den 23. oktober 1896 og ble begravet 1. november 1896 på Aukland.[14]

Litteratur

Skriftlige overleveringer

Referanser

 1. Knut Aukland 80 aar. Fædrelandsvennen s. 9 (1934-12-13). «Faren var bon­de og omgangsskolelærer; men dette yrke gav ikke velstand i de dager. (...)»
 2. Kirkebøker: SAK, Nord-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1816-1858, s. 22 - Skanna arkiver - Arkivverket (no). media.digitalarkivet.no. Arkivert fra originalen 2018-04-16. Besøkt 2018-04-16. «
  Aar og Datum: 22. Nov. 1823
  Barnets fulde Navn: Sören, Daabs Datum enten i Kirken eller hjemme: 8. Dec: i kirken
  Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl: far: Ole Gundersen og Birthe Torjesd. Oúgland
  »
 3. Kirkebøker: SAK, Nord-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1816-1858, s. 22 - Skanna arkiver - Arkivverket (no). media.digitalarkivet.no. Arkivert fra originalen 2018-04-16. Besøkt 2018-04-16.
 4. Kirkebøker: SAK, Nord-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1816-1858, s. 261 - Skanna arkiver - Arkivverket (no). media.digitalarkivet.no. Arkivert fra originalen 2018-04-16. Besøkt 2018-04-16. «
  Confirmerede i Vigmostad Kirke den 7de October 1838, 17 Søndag efter (...)
  Confirmantens Navn og Opholdssted: Sóren Olson. Oúgeland
  Forældrenes eller Huus- bonden, Pleie- forældrenes Navn og Boepæl: Ole Gúnderson og Berthe Torjesdatter. Oúgeland
  Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udviist ved Døbe Attest: -, 26 Nov. 1823
  Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Kundskab god, Opførsel meget god
  Naar og af hvem vaccineret: 5 Septbr 1824 af do. (Aanon Olsen)
  Hvor anført i det almindelige Jevnførelses Register: -
  »
 5. Aukland, Andreas. Andreas Auklands (1906–1988) memoar om hans oppvekst på Vigmostad. «Kanskje naturlig at far fulgte i hans fotefar. Han begynte som omg. sk. lærer straks han hadde gått for presten. Siden tok han lærerskolen på Holt ved Tvedestrand. Da han sluttet sin lærergjerning hadde han 50 år virke bak seg i skolestua.»
 6. Bergstøl, Tore. Vigmostadboka. 2 : Nærings- og kulturlivet (nn). «Søren Olson Ougland blei tilsett i Austre distrikt (visstnok i 1846) [...]»
 7. Aukland, Andreas. Andreas Auklands (1906–1988) memoar om hans oppvekst på Vigmostad. «Bestefar Ougland hadde gått med skreppa på rygg og var omgangsskolelærer i bygda! Han hadde også et lite gårdsbruk, men ingen av disse yrkene gav velstand i de dager.»
 8. Kirkebøker: SAK, Nord-Audnedal sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1816-1858, s. 206 - Skanna arkiver - Arkivverket (no). media.digitalarkivet.no. Arkivert fra originalen 2018-04-16. Besøkt 2018-04-16.
 9. Tinglysingsmateriale: SAK, Mandal sorenskriveri, G/Ga/L0067: Panteregister nr. 60, 1810-1952, s. 8 - Skanna arkiver - Arkivverket (no). media.digitalarkivet.no. Arkivert fra originalen 2016-04-16. Besøkt 2018-04-16. «"Skjøte fra Gunder Olsen til broren Søren Olsen for 505 spd., dat. 21, tinglyst 22. Juni 1853"»
 10. Bergstøl, Tore (1957) Vigmostadboka. 1 : Gardar og ætter – [s.n.], Mandal.
 11. Tinglysingsmateriale: SAK, Mandal sorenskriveri, G/Ga/L0067: Panteregister nr. 60, 1810-1952, s. 1 - Skanna arkiver - Arkivverket (no). media.digitalarkivet.no. Arkivert fra originalen 2018-04-16. Besøkt 2018-04-16.
 12. Bergstøl, Tore. Vigmostadboka. 1 : Gardar og ætter 274-275. «Naverdalen er sikkert utskilt av Augland (s. 274) [...] Den 8-3 1873 sel Søren Salveson garden til Lars Gunnarson Bumyrdal og Søren Olson Ougland for 170 spd., og i 1884 deler dei garden mellom seg. Seinare kom heile garden som øygård under Aukland, og er det ennå. Som ein ser så har det skifta svært på eigarar i Naverdalen, så det er uråd å få tak i nokor samanhengande slekt. (s. 275)»
 13. Aukland, Andreas. Andreas Auklands (1906–1988) memoar om hans oppvekst på Vigmostad,. «Og så lenge jeg kan huske tilbake, var han også klokker i Vigmostad kirke. Det hørte klokkergård med til stillingen og leilighet i skolehuset.»
 14. Kirkebøker: SAK, Nord-Audnedal sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1882-1900, s. 116 - Skanna arkiver - Arkivverket (no). media.digitalarkivet.no. Arkivert fra originalen 2018-04-16. Besøkt 2018-04-16. «
  Døds Datum: 23/10
  Når begravet/Jordfæstet: 1/11
  Den Dødes fulde Navn og borgerlige Stilling (Næringsvei) med Tilføiende for Voxnes Vedkommende af Oplysnig om han var ugift, gift, Enkemand, (enke) elller fraskilt: gift grdbrg. Sóren Olsen Oúgland
  Ved gifte Koner: Mandens, ved Børn: Faderens Navn og Stilling: -
  Fødsels-Aar/ Maaned/ Dag (for Børn indtil 5 Aar Samt Værnepligtige): 1823
  Fødested og for værnepligtige Mandskaber tillige : Naar og hvor konfirmeret: Oùgland
  Bopæl: Oùgland
  Opgiven Dødsaarsag: Rimeligvis lungebetændelse
  Har Læge været tilkaldet under Afdødes sidste Sygdom? Nú
  Er Dødsfaldet anmeldt af Vedkommende for Skifteretten (Lensmanden)? : ja
  Amærkninger: -
  »