Seminargata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Seminargata 1 var omringet av byggevirksomhet fra det store boligprosjektet Storgata 162-68 i flere år.
Foto: Einar Dahl

Seminargata 1 i Tromsø ligger i et område som er under kraftig omforming i 2017. - Gammelt matr.nr. 654.

Sjømann Jørgensen

Målebrev til Berner Jørgensen på byggegrunn, datert 15. juni 1896, tinglyst 18. jan. 1897.

I 1900 bodde disse her: Sjømann på D/S Senjen, Berner Jørgensen, sjømann Bernt Pedersen med kona Andrea og fem barn.

Eid av Berner Jørgensen Karlstad i 1904.

Auksjonsskjøte til skipsbyggmester O. Alvig i 1906.

Maskinmontør Halvorsen

Skjøte fra Alvig til Hagbart Halvorsen i 1906.

Målebrev til H. Halvorsen på en tilleggsgrunn i 1907.

Målebrev på et grunnstykke tillagt denne eiendommen, i 1910.

I 1910: Maskinmontør Ole Hagbart Halvorsen (utvandret til USA i 1904, returnerte i 1906) med kona Terese og to barn, skipstømmermann Bendik Strøm, syerske Antona Johansen, syerske Magna Johansen, typograf Karl Anathon Karlsen med kona Josefine Marie og to døtre, smedsvenn Sigurd Johan Holm.

Bryggearbeider Henriksen

Skjøte fra H. Halvorsen til Johan A. Henriksen i 1913.

I 1916: Bryggearbeider Johan og Justine Henriksen, syerske Magda Figenschou, fisker Marinius, løsarbeider Morten, bokholder Selmer og urmakerlærling Sigurd Jakobsen, fisker John og Inga Olaisen.

Eid av Johan Henriksen i 1918/32 og 40.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Johan Henriksen om elektrisk installasjon i 1938.

Skipstømmermann Einar Isaksen, arbeider Edvin Sørensen, kontorsjef Birger Jakobsen, (1940).

Herman Bergli

Skifteskjøte fra Johan Henriksen og før avdøde hustru Ane Justine Henriksens fellesbo, til Herman Bergli, i 1943.

Båtbygger Einar Isaksen, arbeiderne Charles og Edvin Sørensen, (1946).

Arbeider Edith og Normann Bergli, tømmermann Harald Knutsen, (1957).

Skjøte fra Herman Bergli til Johannes Iversen i 1970.

Skjøte til Aktiv Eiendom A/S i 1990.

Mona Johnsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.