Sjøgata 31 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjøgata 31 klarte seg såvidt i brannen i 1948. Til venstre nummer 33.
Foto: Vilhjelm Riksheim.
Fra venstre ser vi Sjøgata 31, 41 og 47b og c. På slutten av 1950-tallet var bryggene så innebygd at man kunne søndagspromenere utenfor dem.

Sjøgata 31 i Tromsø var den største brygga i hele kvartalet av gamle brygger/lagerhus i Sjøgata, 30 meter lang og opptil 3 etasjer i høyden. Alle bryggene forsvant i brannen 14. mai 1969.

Figenschou

Målebrev til Giæver og Figenschou på pakkhusgrunn, datert 19. juli 1800, påtegnet 10. juni 1817, tinglyst 15. aug. 1836. Dette er veldig tidlig, her er vi tilbake til byens grunnleggere.

Skjøte fra P. Figenschou til Martin Figenschou i 1829. Han måtte selge videre til Even Holmboe i 1838.

Skjøte fra Even Holmboe til Ludvig Schmidt på 204 kv.alen av denne grunnen, i 1850.

Johan Hansen & Søn

Skjøte fra Even Holmboe til Johan Hansen & Søn på en del av denne eiendommen, med landgangsbro, i 1865. I 1872 overtok Paul C. Hansen firmaet etter farens død.

Skjøte fra Even Holmboes enke til Johannes Holmboe på matr.nr. 216b.

Brygga ble oppført i to etapper, første del ble kanskje bygd på slutten av 1860-tallet av Johan Hansen & Søn, de holdt allerede til i Sjøgata 12 og Sjøgata 27. Andre del, nærmest land, ble trolig satt opp av Paul Chr. Hansen etter 1872. Deler av brygga var i 3 etasjer, høyere enn noen annen brygge i området.

Etter «Johan Hansen & Søn»s avvikling i 1910 kjøpte Haldis Koht Hansen eiendommen i 1911 og den var i familiens eie helt til storbrannen i 1969. Fra 1917 ble den leid ut til A/S Tromsø Jernvarelager, eid av familien Hansen.

Engrosjern

Engrosjern ble etablert i 1946 av Sverre Jakobsen og de leide lokaler her. Da lå forretningen i bryggas 2. etasje og de reklamerte med jern, stål, byggeartikler, kjøkkenutstyr og skipsutstyr. Senere ble en del av 1. etasje også innredet til butikk. I 1955 kjøpte firmaet Sjøgata 25 og den delen av forretningen klarte seg gjennom brannen.

Se også Sjøgata 31/33.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Ytreberg, Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
  • Graff, Gunnar: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.