Sjøgata 49b (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sjøgata 49b var ei brygge i Tromsø. Sammen med Storgata 81b var dette hovedsynderen for at bybrannen i 1969 ikke lot seg begrense til trebryggene mot sjøen.

J.C. Berg

Johan Conrad Berg fikk målebrev på pakkhusgrunn her, datert 13. mai 1823. Han hadde våningshus i Storgata 79. Mer enn femti år senere, i 1874, etter J.C. Bergs død, overtok brorsønnen Nicolay Berg eiendommen.

I 1899 solgte Berg både Sjøgata 49, Storgata 79 og Sjøgata 45 til kjøpmann Karl Hall.

1905 ble det holdt delingsforretning hvor Sjøgata 49 ble delt i nr. 49a og 49b.

Jensens skotøimagasin

Sjøgata 49b ble solgt da Karl Hall gikk konkurs i 1906. En ½-part ble solgt til maler H. Pedersen, den andre ½-parten gikk til blikkenslager A. Jacobsen.

I 1908 solgte Pedersen sin ½-del til Hans Jensen, sammen med sin del i Storgata 79. Samtidig inngikk Jacobsen leiekontrakt med Jensen om resten av Sjøgata 49b. – I 1920 solgte Jacobsen sin ½-del til Jensen, sammen med sin del i Storgata 79.

Tromsø skotøymagasin var eid av kona, Anna Jensen, i 1932, og av sønnen, Erling Jensen i 1946.

Brygga ble brukt som lager for skobutikken og ettersom Jensen hadde hovedagenturet for Nord-Norge for Askim Gummivarefabrikk var brygga full av gummifottøy da brannen startet 14. mai 1969. Brygga var på dette tidspunktet ganske innebygd mellom gamle og nyere bygg og svært vanskelig å komme til for brannmannskapene. Med Tromsø Farvehandels malingslager som nærmeste nabo utgjorde disse to en brannbombe som det var nesten umulig å få kontroll på.

Brant ned 14. mai 1969.

Adressen er ikke i bruk i dag.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Gunnar Graff: Storbrannen i Tromsø 14, mai 1969. Tromsø, Angelica, 2006.