Skanckesmuget 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nedre del av Skanckesmuget. Nr. 2 lå helt til høyre i bildet.
Foto: Einar Dahl 2017
Samme del av smuget nesten 60 år tidligere. Nr. 2 er hvite huset helt til høyre.
Foto: H.A. Brandt ca. 1960
Skanckesmuget 2.
Foto: H.A. Brandt ca. 1960

Skanckesmuget 2 i Tromsø forsvant da Veitasenteret ble bygd. - Gammelt matr.nr. 300b, utgått fra matr.nr. 300, se Grønnegata 95. Delingsforretning tinglyst 8. okt. 1874.

Snekkermester Sivertsen

I 1875 bodde disse her: Snekkermester Wilhelm M. Sivertsen med kona Marie, datteren Johanne og hans far Elling, snekkerlærlingene Gerhard Olsen og Peder Pedersen, handelsborger N.P. Einung med kona Marie og sønnen Petter, skolelærer Olaus Nikolaisen, handelsbetjent Nils Maansen. (I matr.nr. 300a-b).

I 1885: Snekker Wilhelm Martinus Sivertsen med kona Marie og fire barn, snekker Eling Sivertsen, tjenestepike Anne Christine Hendriksen, handelsbetjent Peder Arnesen med kona Anna Catrin. (I matr.nr. 300a/b).

Attest om at E. Sivertsen og hustru var avgått ved døden, tinglyst i 1896.

Eid av Wilhelm Sivertsen i 1904. Han drev småhandel og hadde vinrett.

I 1910: Styrmann Morten H. Olaisen med kona Johanne og 6 barn som alle het Stenersen, tjenestepiken Dina Gustavsen + 3 losjerende.

I 1916: Vinhandler Wilhelm (m/forretning i Storgata 98), Marie og Olga Sivertsen, sadelmaker O.M. Lindgaard m/forretning i Strandgata 28, Olga Karoline Lindgaard, tjenestepike Olga Johannesen.

Skjøte fra snekker W. Sivertsen til Haakon Isaksen i 1919.

Uskiftebevilling for Olga Isaksen, enke etter Haakon Isaksen, i 1920.

Familiene Isaksen og Eriksen

Skjøte fra Olga Isaksen til Harald Isaksen og Olaf Eriksen bl.a. på denne eiendommen, i 1921.

Ektepakt mellom Olaf Eriksen og hustru Louise Eriksen om at denne eiendommen skulle være hennes særeie, i 1924.

Eid av Harald Isaksen og Louise Eriksen i 1932.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1933.

Tvangsauksjonsskjøte til fru Louise Eriksen på denne eiendommen og Grønnegata 95, i 1934.

Arbeider Magnus Jensen, (1940).

Arbeider Ole I. Andersen, arbeider Reidar Dybfest, tannlegeassistent Ludvikke Hansen, arbeider Hilbert Johansen, (1946).

Eid av Louise Eriksen i 1946.

Lagerarbeider Einar og trearbeider Reidar Dybfest, (1957).

Kioskhandler Åse Nilsen, Bjarne Egil og Fritz Hugo Nilsen, (1966).

Skjøte fra Solveig Eriksen til Livsforsikringsselskapet Hygea, i 1974.

Skjøte fra Hygea til Tromsø Sparebank i 1982.

Veitasenteret

Skjøte fra Tromsø Sparebank til K/S Veita Senter A/S, i 1984.

Huset ble revet da Veitasenteret ble bygd i 1986.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.