Skansegata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ennå står noen av de gamle husene tilbake og slippene er i bruk, men i 2017 ble det meste av Tromsø skipsverft revet. Virksomheten skal flyttes nord på Tromsøya mens dette området skal utvikles med boliger.
Foto: Einar Dahl (2017).
Ikke alt det gamle skal bort, noe skal også restaureres for å ta vare på 170 år med skipsbyggingshistorie.
Foto: Einar Dahl (2017).
Skipsverftet sett fra nord, omkring 1960.
Foto: H.A. Brandt

Tromsø Skipsverft ble grunnlagt her i 1848. Eiendommen omfattet to matr.nr., 412 og 253, disse ble slått sammen til Skansegata 1 i 1906.

Skansegata 1a – matr.nr. 412

Målebrev tinglyst 3. juli 1848.

Her bodde skipsbyggmester Johan Kulstad med kona Inger Marie, seks barn og en fosterdatter, i 1865. Kulstad var skipsbyggmester ved verftet i 1862-66.

Tromsø kommunebestyrelses beslutning av 30/9 og 28/11 1850, hvorved Skibsverftets Interessentskab kan benytte 18 alen av Søndre fjære ved Toldbonæset og åpne i samme bredde muren, mm., tinglyst i 1872.

I 1875 (usikre opplysn.): Forhenværende skipsbyggmester Petter Ludvigsen med kona Karen og seks barn, skipsbyggmester Nils Arnt Nilsen, Chrestofer Lund med kona Sara Kristine og to fosterbarn, verftsarbeider Ole A. Moe med kona Karen Marie og en fostersønn. – Petter Ludvigsen ble ansatt på verftet i 1866.

I 1885: Verftsmester Peder Olsen Alvig med kona Kjersten, to sønner og tjenestepikene Johanna Martine Hagen og Tine Emelie Olsen, Guneva Krestine Mari, styrmann (i TADS) Andreas Martin Larsen med kona Petrikke Pauline og tre barn, sypike Johanne Lavine Aas.

I 1891: Peder Olsen Alvig med kona Kjerstin og to sønner, tjenestepike Antonette Larsen, Ole Adolf Alvig med kona Johanne Andreas og sønnen Georg Kristian.

Makeskifte av 2 grundstykker mellom Skipsverftet og Knoph & Fosse, i 1894.

Verftsmester Peder Olsen Alvig bodde her med kona Kristine og sønnesønnen Oskar Johannes Alvig i 1900.

Oppmålingsforretning hvorved denne eiendommen og matr.nr. 253 (Skansegt. 1b) ble slått sammen til Skansegata 1, tinglyst 23. juli 1906.

Skansegata 1b – matr.nr. 253

Målebrev til Jens Trane på nøstegrund, datert 6. juni 1817, tinglyst 24. juni 1839.

Skjøte fra H.C. Floer til Hans Ulrich Rist, i 1833.

Edelig erklæring om at Rist har bebygd denne eiendommen, i 1839.

Skjøte fra H.U. Rist til Skibsverftets Interessentskab, i 1852.

Skjøte fra P. Hanssen & Co til Interessentskabet på en del av Toldbonæsgaten m.v., i 1859.

Oppmålingsforretning hvorved denne eiendommen og matr.nr. 412 (Skansegt. 1a) ble slått sammen til Skansegata 1, tinglyst 23. juli 1906.

Skansegata 1

Auksjonsskjøte til Tromsø Skibsverfts Interessentskab på mekanisk verksted (på leiet grunn) med bygninger og maskiner, frasolgt Knoph & Fosse, i 1902.

Auksjonsskjøte til Tromsø Skibsverfts Interessentskab på Tromsø Metall- og Jernstøberis støperibygning med tilbehør, i 1902.

Skjøte fra Tromsø kommune til Tromsø Skibsverfts Interessentskab, i 1906.

Ytterst på Tollbuneset etablerte Knoph & Fosse seg i 1894 med mekanisk verksted, de hadde 22 mann i arbeid i 1895. Dette var svært viktig for verftet fordi de hadde helt moderne utstyr til maskinreparasjoner. K & F forhandlet også landbruksmaskiner.

Ved siden av verkstedet etablerte kjøpmennene E. Brodtkorp og O. Holm ”Tromsø Metal- og jernstøberi”, som kom i gang i 1900. Dette ble i 1921 overtatt av støperimester H. Gustavsen som i 1921-44 drev ”A/S Tromsø Jernstøperi” for egen regning med verftet som eneforhandler.

De 3 firmaene jobbet sammen og utfylte hverandres behov. Verftet selv hadde i 1899 oppført et nytt sagbruk med sirkelsag og moderne amerikanske maskiner. Knoph & Fosse ble overtatt av Tromsø skipsverft i 1902, Brodtkorp & Holm ble overtatt i 1906. Samtidig ble all grunn slått sammen til én. I løpet av 1906-12 kjøpte man også Skansegata 2, 5, og 7.

I 1910 bodde verftsmester Peder og Kjerstine Olsen Alvig her med husholderske Antonette Larsen og sykepleier Elen Lundli.

Verftsformann Fredrik Eliassen, Amalie Hansine og syerske Berta Eliassen, i 1916.

Skrivelse fra stadskonduktøren i Tromsø hvori meddeles at denne eiendommen i hht. kartforretning av 24. aug. 1929 også innbefatter Skansegata 3 som tidligere er slått sammen med nr. 1, i 1930.

Aksjeselskap

Fram til 1918 var selskapet eid av M.W. Holmboe & Søn, Andr. Aagaard og Anton Næss. Da etablerte man et aksjeselskap og ble ”A/S Tromsø skibsverft & Mek. verksted”.

Skjøte fra Tromsø Skibsverfts Interessentskab til A/S Tromsø Skipsverft og mek. verksted, i 1918.

I 1931-32 ble det bygd nytt maskinverksted på tomta etter det gamle fra 1894. ”Nordkaia” ble revet og ny dypvannskai oppført i en lengde på 55 m.

Kolsums Jern, rør og metall A/S, jern, stål, og metall en gros og detail, (disp. Sverre Sørensen), (1957/66).

J.M. Hansen, skipsinstallasjon, (1977), L. Paulsen A/S, skips- og maskintekniske konsulenter, (1982/86).

Tromsøverftet

Tromsø skipsverft gikk konkurs i 1981 og gjenoppsto som Tromsøverftet A/S, (dir. Haldor Haldorsen),(1982/90).

Skjøte fra A/S Tromsø Skipsverft og mek. verksted til Tromsøverftet A/S, i 1983.

Munck International A/S, service/salgskontor, (1986).

Tromsøverftet måtte avvikle i 1991 og et nytt firma med det gamle navnet Tromsø skipsverft ble etablert i løpet av kort tid.

Slepebåtene A/S, kontor Nordre jetée, (1990/93), Møbelstopp, (1990/93), Tromsø Jern- og Metallarbeiderforening, (1990/99), Tromsø Marineservice (maskinist Arne Holm), (1990/99).

Tromsø Skipsverft A/S, (1993/2014).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.