Skippergata 13 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ivars musikk har holdt til her i mer enn 20 år, men nå tenker han visst på å pensjonere seg.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det hører til og med en liten hageflekk til nr. 13. Trærne som sto her i 1938 er for lengst borte.
Foto: Einar Dahl (2017).
Skippergata 11 nærmest, deretter nr. 13, i 1938.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Skippergata 13 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnummer 150. Det ble til Skippergata 11 i 1904, endret til Skippergata 13 i 1933.

Skomakerne Berg

Målebrev til skomaker Olaus Berg, datert 17. juni 1829, med påtegning den 22. aug. s.å., tinglyst 27. aug. 1838.

I 1865 bodde skomakermester Olaus Berg her med kona Thea Martina, skomakersvenn Joakim E.G. Berg med kona Gurina og en datter, samt to skomakerdrenger.

I 1875 var Olaus Berg blitt enkemann. Han bodde her sammen med sønnen Joakim og hans kone Gurine, blikkenslager Kornelius Tygesen og kona Beret, samt pleiedatteren Anna Wasmut.

I 1885: Skomaker Joachim Edvard Berg med kona Gurine, fisker Lars Olsen med kona Anne og to sønner.

Skifteskjøte fra skomaker O. Bergs dødsbo til Joakim Berg, i 1887. – Bekjentgjørelse fra Magistraten om at Gurine Berg var bemyndiget til uten verge å bestyre sin umyndiggjorte mann Joakim Bergs og sitt fellesbo, i 1887.

Skomakermester Joakim og Gurine Berg, veverske Hanna Hansen med datteren Marie og sønnen Hans Fordø, fisker Karl Larsen med to sønner, fisker Lars Brunstrøm Johansen med kona Johana Larsen og en datter, på kvisten bodde arbeider Leonart Pettersen med kona Silla og en sønn, i 1900.

Eid av Joachim Berg i 1904.

Magistraten oppnevnte snekker Anton Iversen som verge for skomaker Joakim Berg i 1907.

Bryggeformann Jacobsen

Skjøte fra Gurine Berg til Thorvald Jakobsens barn; Magna Johanna, Gunharda Cecilie, Erna, Einar, Torkel, Randi, Tora og Eli Helene, på vilkår av kår for selgersken for levetiden, i 1908.

I 1910 bodde bryggeformann Thorvald Jakobsen her med kona Nikoline og sju barn, Gurine Berg, skipsarbeider Alexander Thjachin, styrmann Fritz og Emma Jørgensen, deres to døtre Emely (f. 1894) og Betty (f. 1892) var i USA, lærerskoleelev Karen Gjertsen, telegrafelevene Ingeborg Olsen og Aslaug Gylseth.

Gurine Berg døde i 1912.

I 1916: Bryggeformann Thorvald og Nicoline Jacobsen m/familie, lærerskoleelevene Emilie Olsen og Edvarda Rasmussen, tjenestepike Bernhardine Fredriksen, butikkdame Betty Haugjord, baker Olav Holm, m/bakerforretning i Fredrik Langes gate 21, Amanda Elise Holm. (Tora Jacobsen døde i 1917, Eli Helene i 1918).

Skomaker Bottolf Ophaug holdt til i gården. Da han døde i 1918 ble forretningen overtatt av sønnene Bernhard og Trygve. Sistnevntes kone drev pensjonat med inngang fra baksiden mens han var skomaker (1932/40).

Eid av Thorvald Jacobsen i 1918/32.

Johs. Celius agentur og kommisjonsforretning, i 1932. Ishavsskipper Th. Grødahl i 1932.

I matrikkelen for Tromsø by av 8. juni 1933 ble eiendommens navn endret til Skippergata 13.

Thorvald Jacobsen døde i 1935.

Skifteskjøte fra Thorvald og Nicoline Jacobsens fellesbo og Tromsø skifterett til fru Magna Gudmundsen, fru Gunharda Bjerk, fru Erna Jacobsen, Einar og Torkild Jacobsen og fru Randi Ophaug på 2/8 av eiendommen (Tora og Eli Helenes), i 1936.

Hjørdis Iversen, moteforretning, (1940).

Hushjelp Ragna Nilsen, skomaker Trygve og arbeider Åge Ophaug, (1946).

Eid av Thorvald Jacobsens barn i 1940 og 46.

Familien Ophaug

Elektriske Anlegg (Andreas Madsen), elektrisk forretning og aut. installatør, motorer, (1957/82).

Telegrafist Ragnar Ophaug, (1957).

Kjell, Randi og Aase M. Ophaug, (1966).

Ole Hermansen, skraphandler, (1972/77).

Randi Ophaug, (1972).

Hjemmelsoverføring til arvingene etter Randi Ophaug som døde i 1973: Ragnar, Åge, Gunnar og Kjell Ophaug, i 1973.

Andreas Madsen

Skjøte fra arvingene til Andreas Madsen i 1973.

Installatør Andreas Madsen, (1982), Elite A/S, (1986).

Vidar Karlsen Dykk og Pressluftservice, (nr. 13b), (1986), Kvikk Marine A/S (13b), (1986), Nesten Nytt, (1986/93).

Andreas Madsen døde i 1989, hustruen Signy fikk uskiftebevilling.

Arctic Management A/S, (1990/93), Arctic Sea Trader A/S, (1990/93), Scandinavian Environment Trading A/S, (1990).

Ivars musikk, (1996/2014). Forretningen ble lagt ned i januar 2018, etter 29 års drift.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.