Skippergata 17 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Da Ingebjørg Storstad flyttet frisørsalongen sin opp i Verftsgata 10 omkr. 1980 forsvant forretningslokalet her.
Foto: Einar Dahl (2017).
Skippergata 17-21. I 1. etg. drev Bassa Storstad frisørsalong. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Skippergata 17, sett fra bakgården. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Og en sjå hørte selvfølgelig også med. Ca. 1960
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 17 i Tromsø er et gammelt trehus som hadde matr.nr. 260.

Foged Schive

Målebrev til foged Schive, datert og tinglyst 20. jan. 1840. - Jacob Motzfeldt Schive fra Trondheim ble konstituert som foged i 1831. Han ble i 1839 utnevnt til foged i Fosen og døde i 1877 som politimester i Levanger.

Skjøte fra foged Schive til bødker Larsen, i 1843.

I 1865 bodde handelsbetjent Johannes Lorentzen her med kona Cornelie Georgine og tre barn, skipperborger Erik Pedersen med kona Ingeborg Anna og fire barn, baker Lorentz Andreas Yærnæs? med kona Elen Lydia og to sønner.

Auksjonsskjøte til Beck på Larsens eiendom, i 1868.

Maler Wicklund

Skjøte fra Ole Beck til Adolf Wicklund, i 1874.

I 1875: Maler Adolf Wicklund med en pleiesønn, toldrorskarl Ole Eriksen med kona Hanna, blokkmaker Ole Fredrik Beck med kona Pauline og fire barn, lærerinne ved den katolske skole Laura Sophie Bye, fattigunderstøttet Johanne Hendriette Bokeli med tre barn.

I 1885: Matros på «Tromsø» Paul Bjørvig med kona Bergitte og tre barn, bakersvenn Kristian Amundsen med kona Fredrikke og to døtre, garver hos Næsvold Ole Olsen med kona Anna og sønnen Ole, toldrøiert Ole Eriksen og tjenestepiken Indiana Iversen.

I 1891: Christian Amundsen med kona Fredrikke og datteren Ninni, Mortin Eide med kona Adolfine og tre barn, Ove Vesenlund med kona Laura og sønnen Velfred, Daarthea Ellingsen.

Auksjonsskjøte til K.A. Johannesen, frasolgt A. Wicklund, i 1895.

Skjøte fra K.A. Johannesen til styrmann Andr. M. Larsen, i 1898.

Skjøte fra Larsen til skolelærer Andreas Notø i 1900.

Lærer Notø

Øvelsesskolelærer v/Seminaret Andreas Notø med kona Leonore Elisabeth og en sønn, bryggeformann Sivert Melbye med kona Anna Elisabeth og tre sønner, arbeiderske Karen Andrina Kristiansen, i 1900.

Eid av Andreas Notø i 1904. Notø var en streng og dyktig lærer og også en dyktig botaniker, han styrte den botaniske avdelingen på museet fra 1900-09. Han påviste en rekke av variantene av bjørk her nord og var spesialist på ”Tromsøpalmen”. I 1909 flyttet han og ble skolestyrer i Levanger.

Skjøte fra Notø til enkefru Anne Hansen, i 1909.

I 1910: Huseier/enke/pensjonat Ane Helmine Hansen med to barn, tjenestepike Jenny Sellikken, lærerskolelevene Kaspara Danielsen, Ingeborg Mevik, Agnesa Lombnes, Hanna steffenak, Kaspara Skjerpen og Hilberg Hansen, Nanna Olsen m/ systue, syerske Milla Figenschau.

I 1916: Huseierske Anna Helmine Hansen, harpuner Magnus Krohn Hansen, Oliva Hansen, konditor Bjarne Halvorsen med kona Berntine Helene, malersvend Einar og Alfhild Petrea Jespersen, tjenestepikene Hanna Johannessen, Gerda Olsen og Karen Storslet.

Skjøte fra Anna Hansen til Bjarne Halvorsen i 1919.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon og at budet var antatt, i 1928.

Gerd og Nelly Jacobsen

Tvangsauksjonsskjøte til Gerd Jacobsen i 1931.

Anna Wiik, damefrisørsalong, 1940, arbeider Odd og maskinist Thorleif Jakobsen, mekaniker Edv. Hermansen, los Theodor Rath, (1940).

Gartneriarbeider Gerd, rørlegger Odd og maskinist Torleif Jacobsen, ekspeditrise Signy Henriksen, mekaniker Edvard Hermansen, los Theodor Rath, (1946).

Skjøte fra Gerd Jacobsen til sin mor Nelly Jacobsen, i 1947.

Pensjonist Nelly Jakobsen, pensjonist Magna Næss, mekaniker Henry og snekker Lorentz Helmobakk, (1957).

Ingebjørg Storstad, dame- og herrefrisersalong, (1957).

Kyrre Landfall, m/Skipselektro på Fridtjof Nansens plass 7, Nelly Jakobsen, (1966).

Bassa Storstad, herrefrisør, (1972/77).

Alf Nicolaisen

Skjøte fra Nelly Jacobsen til Alf M. Nicolaisen i 1977.

Rostad klimateknikk A/S, (1977/82).

Skjøte fra Alf Nicolaisen til firma Nicolaisens Eiendomsselskap A/S, med hus og festerett, i 1983.

Norvakt A/S, etabl. 1979 av Geir Dahl og Bjørnar Johansen, vakttjenester av alle slag, (1984).

Øystein Gjerde, (1986), Hårtoppen frisørsalong (Bjørg Sundfær og Astrid Ahlquist), (1986).

Industrisøm (Reidar Olsen), (1990), Skippergata Dame- og Herrefrisør (Bjørg Sundfær og Eva M. Olsen), (1990/96).

Bailine Women’s Figure Shop (Lillian Andersen), (1996 i 17A).

Skippergata 17B

Målebrev- og kartforretning avholdt 7. juli 1956 hvorved denne eiendommen ble utskilt fra Nordre Tollbodgate 1.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Alf Nicolaisen for 80 år, i 1962.

Alf Nicolaisen jr, kobber- og blikkenslager, (1966/77).

Skjøte fra Alf Nicolaisen til firma Nicolaisens Eiendomsselskap A/S, med hus og festerett, i 1983.

Tromsø psykiatriske fagteam, (1982), J.M. Hansen, skipsinstallasjoner, radioverksted, (1982/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99