Skippergata 19 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata 19 er restaurert og seksjonert i leiligheter, men er fremdeles et av Tromsøs vakreste hus.
Foto: Einar Dahl (2017).
Skippergata 19, Kjeldsethgården, ca. 1960.
Foto: Fotograf: H.A. Brandt.
Inngangsportalen til Skippergata 19.
Foto: Fotograf: H.A. Brandt.
Skippergata 19b i bakgården. Det var her Hamsuns første roman, "Den gaadefulde", ble trykt i 1877. Ca. 1960.
Foto: Fotograf: H.A. Brandt.

Skippergata 19 i Tromsø er en flott empirebygning som er tatt godt vare på. Gammelt matrikkelnr. 149.

Byfogd Knap

Målebrev til skomaker Chr. Næss datert 5. aug. 1833, tinglyst. 27. aug. 1838.

Skjøte fra Chr. Næss til byfogd B. Knap, tinglyst 22. mars 1847. – Målebrev til byfogd Knap på en hustomt, tinglyst 3. juli 1848.

I 1865 bodde overlærer ved Tromsø Lærde- og Realskole, Caspar R. Knap, her med kona Sophie, to barn og en pleiedatter, sorenskriver Carl Schanche med kona Kaja og pleiedatteren Valborg Grønbeck.

Skjøte fra enkefru Knap til Gustav Kjeldseth, i 1868. - Caspar Knap ble bare 37 år.

Redaktør Kjeldseth

I 1868 kjøpte redaktør Kjeldseth gården. Gustav Kjeldseth (1839-99) kom fra Kristiania og bosatte seg i Tromsø i 1864. Her ble han redaktør i Tromsø stiftstidende samme år og var det til sin død i 1899. En fargerik, til dels hensynsløs, avismann. I 1894 ga han ut boken ”Øvrighedens forfølgninger mod ”Tromsø Stiftstidendes” udgiver G. E. Kjeldseth”.

I 1875: Boktrykker G.E. Kjeldseth med kona Sofie og fem barn, pastor Olaus Holten med kona Marta og to sønner, lærer Olaf Benum med kona Schamine og sønnen Anfin, lærerinne ved pikeskolen Thora Halvorsen. I tillegg fem tjenestepiker. – Vedr. Benum og Halvorsen, se Skippergata 4.

I 1885: Boktrykker G. Kjeldseth med fire barn, et pleiebarn og tjenestepiken Marie Isaksen, bokbinder A. Berg, lærerinne M. Clodius med to døtre, farmaceut J. tengelsen, trykkeriarbeider Jakob Kramer.

I 1891: Enkemann Gustav Kjelseth med fire barn, niesen Ragny Kjelseth og nevøen, typograf Olav Vinje, tjenestepikene Guri Dalsbø og Emilie Olsen, Kristian Schmidt med kona Anna og tre barn, tjenestepike Marie Olsen, Martine Trøan.

Sønnen Jens Kjeldseth overtok huset 20. nov. 1892.

Gustav Kjeldseth døde i 1899. - Kjeldseth hadde fire søsken og søsteren Rosa Constance (1836-70) giftet seg i 1869 med dikteren Aasmund Olavsson Vinje. Hun døde i barsel året etter.

I 1900: Boktrykker Jens Kjeldseth med kona Hanna og to døtre, betjent Kratochvil, lærerinne ved folkeskolen Amanda Isachsen, agent Edvard Bernhoff Erichsen med kona Karen Marie Heitmann og fem barn.

Jens Kjeldseth overtok ”Tromsø stiftstidende” etter faren, men døde ikke lenge etter. Hans kone Hanna overtok eierskapet, mens redaktørene Christensen og Rydningen preget avisen.

Enke, eier av avis og trykkeri Hanna Kjeldseth med to døtre, typograf Olav Kjeldseth, tjenestepike Jenny Andresen, fisker Efraim Larsen, typograflærling Adolf Sørensen, sjømann John Andreas og Claudia Næss med en datter, fabrikkarbeiderske Stina Schmidt, i 1910.

I 1916: Tromsø Stiftstidende, avisutgiver Hanna, kassererske Erna og Caroline Kjeldseth, los Bernhard og Pauline Andrea Bang, tjenestepike Aashild Henriksen.

Tromsø skipsverft

Skjøte fra Hanna Kjeldseth til Tromsø Skipsverft i 1918/19. De brukte eiendommen som leiligheter for sine ansatte.

H. Gustavsen, støperimester ved skipsverftet, bodde her i 1932.

Tekniker Frithjof Landfall, sveiser Oluf Magnussen, lagermann Helge, pensjonist Ivanna, verksmester Peder Pedersen, arbeider Per Thoresen, formann Richard Thoresen, husmor Helga Jørgensen,(1940).

Verftsmester Einar Jensen, kokke Helga Jørgensen, Fridtjof Landfald m/elektrisk installasjonsforretning, elektrisk sveiser Olav Magnussen, lagerbetjentene Helge og Johannes Pedersen, arbeider Knut Pedersen, verftsarbeider Sofus Sjursen, sjåfør Jan Thoresen, tegner Josef Willassen, (1946).

Platearbeider Axel Arildson, maskinarbeider Othelius Hay, tekniker Odd Larsen, malerlærling Frantz Lind, sjåfør Aage Magnussen, pensjonist Ivanna Pedersen, maskinarbeider Olav Vatndal, driftsingeniør G. Waldersløv, (1957).

Gudmund Myrhaug, Jan S. Rasmussen, (1966), Othelius Hay, Asbjørn P. Hansen, Nils G. Pedersen, (1966).

Paul Kolsum

Skjøte fra Tromsø Skibsverft & mek. verksted A/S til Paul Oluf Kolsum, i 1982.

IJ Kontor & Reklameservice, (1982), ing. Paul O. Kolsum, (1982/96).

Gunnar Fredriksen, (1986), Kirsti Anita Johansen, (1986), Kjetil Olsen, (1986).

Synnøve Elvevold, (1990/93), Jan-Oskar Solheim, (1990).

P.O. Kolsum eide gården til den ble kjøpt opp av Totalrenovering A/S som renoverte gården og seksjonerte den i mindre leiligheter i 2011/12.

Nr. 19b

Redaktør Kjeldseth i ”Tromsø Stiftstidende” hadde trykkeri her, i bakgården til nr. 19. Mikal Urdal i Storgata 106 brukte Kjeldseths trykkeri til mange av sine utgivelser og Knut Hamsuns første roman, «Den gaadefulde”, ble trykt her i 1877. Huset ble senere omgjort til boliger.

Nr. 19b ble revet i 2008.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99