Skippergata 36 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Shanghai Wok har holdt stand i mange år.
Foto: Einar Dshl 2017
Et flott bilde fra 1938 med kjøpmann Arnesen på hjørnet i nr. 36.
Tjue år senere, i 1959, har huset fått nye vinduer, nytt skilt og nytt inngangsparti og ser litt mer nøkternt ut.
Foto: Knut Dyvik

Skippergata 36 i Tromsø er et gammelt trehus på hjørnet mot Elvegata. Gammelt matrikkelnr. 123B, utgått fra nr. 123 (Skippergata 38) ca. 1885.

Kjøpmann Jensen

Handelsborger Johan Kristian Jensen med kona Johanne og fem barn, fisker Bernt Pedersen, i 1865.

Organist og kantor Jakob Hoff med kona Dorothea og fem barn, handelsborger Johan Kr. Jensen med kona Maren Sofie og to barn, i 1875, i nr. 36/38.

I 1885: Handelsborger Johan Jensen med kona Maren Sofie og tre barn, skipper Andreas Jensen med kona Ingeborg, tre barn og tjenestepiken Elen Nilsen.

I 1900: Handelsbetjent Nelius Sofus Jensen med kona Eugenie Johanne og en sønn, kjøpmann Johan Kristian Jensen med datteren Betty Marie.

Johan Kr. Jensen hadde lenge byens nordligste kolonialforretning her. Sofus Jensen overtok etter ham, deretter Arne Arnesen, som drev butikken godt opp.

Auksjonsskjøte fra firma Johan Jensen til Bernhard Hansen, i 1910. Se også Skippergata 38.

Herredskasserer O.M. Gausdal med kona Jensine og fire barn, 1910.

Skjøte fra Bernhard Hansen til kjøpmann Arne Arnesen i 1916.

Kjøpmann Arnesen

I 1916: Kjøpmann Arne Arnesen, (med bolig i Storgata 154), tømmermann Wilhelm Fredrik og Alfhild Arnesen, fhv. handlende Petter Pettersen.

Eid av Arne Arnesen, kolonial, med bolig i 2. etg. i 1918/32/57/66.

Arnesen drev forretning her fra 1916 til 1959.

Kontordame Inger Arnesen, prispoliti Einar Sund, (1946).

Tromsø sparebank

Tromsø sparebank åpnet byens første bankfilial her 1. juli 1960.

Hjemmel til avdøde Arne Arnesens arvinger, barna Turid Fyhn og Inger Dybwad-Holmboe, i 1972.

Skjøte fra arvingene til Tromsø sparebank i 1972. – Banken endret navn til Sparebanken Nord-Norge i 1990.

Advokatene Gunnar Nerdrum, (1977/82) og Øyvind Smukkestad, (1977).

A/S Bedriftsregnskap ble etabl. 1982 som en videreføring av Tromsø sparebanks regnskapssentral, opprettet i 1973. De drev med regnskapsservice for bedrifter. En del av sparebankens filial. (1984)

Sparebanken Nord-Norge, (1990).

Så ble bankfilialen lagt ned i 1991? og i 1993 finner vi Vinhjørnet her, (1993/96).

Senere fulgt av flere restauranter, Shanghai Wok kinarestaurant har vært der i flere år.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.