Skippergata 38 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata 38 ble vakkert pusset opp for en del år siden og har siden vært godt vedlikeholdt.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et flott bilde fra 1938 med kjøpmann Arnesen på hjørnet i nr. 36, deretter nr. 38.

Skippergata 38 i Tromsø er pusset opp på sine gamle dager. Gammelt matrikkelnr. 123. En eiendom som er oppdelt flere ganger, gårdens historie må ses i sammenheng med Skippergata 36.

Kjører Nilsen

Auksjonsskjøte til Morten Nilsen på glassmaker Skanckes enkes eiendom, datert 19. mars, tinglyst 15. august 1836.

Påtegning på et målebrev av 9. okt. 1832, hvor grundens grenser er bestemt og utmålt, tinglyst 29. jan. 1860. Skjøte fra Morten Nilsen til P.M. Hansen på et stykke av grunnen, i 1860.

I 1865 bodde disse her: Kjører Morten Nilsen, syerske Margrethe Hofstad med en sønn, fisker Lars P. Christophersen med kona Elen Pedersdatter og to døtre, sjøfarende Hans Leonardsen med kona Marianne Sørensdatter og Dorothea Aas, fattiglem.

Skjøte fra P.M. Hansen til Johan Jensen på hans grunn, i 1867.

Oppmåling hvor grunnen ble delt i matr.nr. 123a tilhørende Morten Nilsen og 123b (Skippergata 36) tilhørende Johan Jensen, tinglyst 7. feb. 1867.

Fledføringskontrakt mellom Morten Nilsen og Ingebrigt Rasmussen Alapmo i 1867. Fledføringskontrakt innebar at man overdro all sin eiendom og sin gjeld til en annen mot å bli forsørget resten av livet.

Skjøte fra Ingebrigt Rasmussen Alapmo til Nils Andreassen, samme dag i 1867.

Fisker Andreassen

I 1875: Fisker Nils Andreassen med kona Hanna og to pleiedøtre, hustømmermann Endre Eriksen Sundli og en sønn, fisker Kristian Johannessen med kona Marit og to sønner, fisker Gerhard Olai Davidsen med kona Johanna Lovisa og en datter, fisker Andreas H. Olsen med sin mor og flere losjerende, tømmermann Erik Ellingsen med kona Inger Elisabeth, to barn og to seminarieelever. – I det som ble nr. 123a bodde sannsynligvis fisker Jakob Hansen med kona Else Marie og seks barn, fisker Peder Jakobsen med kona Marte og to sønner, fisker Jens Jakobsen med kona Petrikka.

Delingsforretning hvor eiendommen ble delt i to deler: matr.nr. 123a tilhørende Jakob Hansen og 123c (Elvegata 1) tilhørende Nils Andreassen, i 1876.

Skjøte fra Nils Andreassen til Jakob Hansen, Jens Jakobsen og Peter Jakobsen på matr.nr. 123a med rett for selgeren til fri inn- og utkjøring gjennom portrommet, i 1876.

I 1885: Fisker Jerns Martin Jakobsen med kona Petrika Pettersen og fire barn, fisker Jakob Hansen, fisker Hans Jakobsen, Jakobine Hansen, fisker Petter Jakobsen med kona Marthe og sju barn, fisker Lorents Aleksander med kona Laura Eline Karlsen og datteren Jakobina.

Auksjonsskjøte til Johan Jensen på Jakob Hansen m/fleres eiendom, i 1886. Johan Kristian Jensen eide også naboeiendommen, Skippergata 36.

Skomaker Arent Olsen med kona Albine og en sønn, fisker Petter Jakobsen med kona Martha og seks barn, fisker og enkemann Leonard Andresen med fire barn, fisker Jens Martin Jakobsen med kona Petrikke og en datter, i 1900.

I 1900: Arbeider ved båtbyggeri Sofus Jensen med kone Eugenie Johanne og 6 barn, Betty Marie Jensen, enke Martha Jakobsen med fire barn, sykepleierske Lorentine Klingenberg.

Auksjonsskjøte til Bernhard Hansen i 1910.

Delingsforretning hvor en parsell av denne eiendommen ble tillagt Skippergata 36, i 1914.

Betty Jensen

Skjøte fra Bernhard Hansen til Betty Jensen i 1914. Betty Jensen var datteren til Johan Kr. Jensen.

I 1916: Tømmermann Harald K., enke Martha Johanne, Jakobine Helmine og Johan A. Jakobsen, fhv. kjøpmann Sofus N. Jensen, Eugenie Johanna og Johan S. Jensen, tjenestepike Betty Marie Jensen, arbeider Lorentine Klingenberg.

Meddelelse fra Tromsø magistrat om at Bernhard Hansen er entlediget som verge for frk. Betty Jensen og at skipsbyggmester Fredrik Eliassen er beskikket i hans sted. Datert 18. nov. 1914, tinglyst 28. april 1930.

Eid av Betty Jensen i 1918/32 og 1946.

Tømmermann Johan, arbeider Thorleif, arbeider Arne og butikkdame Ingeborg Jensen, (1940).

Huseier Betty, arbeiderne Arne, Sigvald og Torleif, båtbygger Johan Jensen, (1946).

Telefondame Anne Sørensen, arbeider Arne Jensen, (1957).

Betty Marie Jensen døde i 1962. Arvingene var Einar, Arne og Torleif Jensen og Ingeborg Dahl.

Arne Jensen

Skjøte fra medarvingene til Arne Jensen på deres andeler, i 1963.

Arne Jensen døde i 1978, hustruen Anne fikk uskiftebevilling.

Skjøte fra Anne Jensen til Tromsø sparebank i 1979.

Tromsø sparebank, funksjonærboliger, (1986).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.