Skippergata 40 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dette er en flott del av Skippergata. Også nr. 40 er pusset opp, riktignok litt forenklet. Her i skyggen fra verdens nordligste almelund.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata 40 er nok det største av de gamle husene i gata. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Slik så det ut i bakgården rundt 1960.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 40 i Tromsø er en stor gammel leiegård som tilhørte familien Pettersen i hundre år. Gården ble pusset opp på 1990-tallet.- Gammel matrikkelnr. 122.

Seilmaker Pettersen

Målebrev til Richard Pettersen, datert 9. okt. 1832, tinglyst 20. juni 1833.

Los Rekard Pettersen med kona Marta Israelsdatter og tre barn, i 1865.

Skjøte fra Richard Pettersens arvinger Marcelie, gift med Johannes Nilsen og Elida, gift med Søren Larsen, til broren og medarvingen Richard B. Pettersen, i 1870.

Seilmakermester Richart Pettersen med kona Kristine og to læregutter, lensmann Andreas Hødal med kona Dorthea Elise og fire barn, i 1875.

I 1885: Her? Sjømann Peder Ulrik Johnsen med kona Dorothea og to barn, Anna Thoresen, Carl Christian Thoresen, vasker Charlotte Mo, kontorist Andreas Christian Horst med kona Marie og sønnen Andreas, organist Adolf Christian Thomsen med kona Lorwentze, to døtre og tjenestepiken Ebba Karsine Eriksen.

Seilmakermester Richard Pettersen med kona Christine, handlende Olufine Øien med en sønn, slaktersvenn Marinus Aune med kona Louise, kontorist Emil Jordan Olsen med kona Julie og en datter, (1900)

Richard Pettersen averterte i 1900 at spesialiteten var å endre råseil til sneseil, det skaffet nok faget en del å gjøre.

I 1910: Seilmaker Rikard Pettersen med kona Kristine og en adoptivdatter, skipper Fredrik Svendsen med kona Andrea og tre barn, sjømann Karl Johan Brækmo med kona Henriette Josefine og tre barn, hus- og skipstømmermann Kristian Hanssen med tre barn, Johanne Olsen, båtbygger og hustømmermann Bendiks Oxaas med kona Olufine og to døtre, baker Paul Bjørlo med kona Augustine og to barn.

Rikard Pettersen døde i 1910.

Enken Pettersen

I 1916: Enke Kristine Pettersen, Berntine Jacobsen, snekker Johannes og Nanna Johnsen, fisker Henry, Erlando, Hansine, fisker Kjeld, Laura Kristine, smed Sigvart og Vilhelmine Kristoffersen, butikkdame Nelly Nilsen, tømmermann Bendiks, Olufine Emilie og Ragna Oxaas, arbeider Ole Andreas, Amalie P., Jakobine Marianne og butikkdame Petra Pedersen, skipper Fredrik Kr., Einar, Karen og Serine Andrea Svendsen.

Skjøte fra enkefru Christine Pettersen til Anton Marinius Andersen i 1917.

Skjøte fra Anton M. Andersen til snekker Konrad Storli i 1918.

Auksjonsskjøte til Kristine Pettersen i 1921.

Olaf Magne og Margit Jakoba Rånes m/familie bodde her i 1923. Sønnen Helge Rånes ble født her i 1923, han ble senere en kjent malermester. (Austad).

Auksjonsskjøte til Ole Thommassen, frasolgt Kristine Pettersen, i 1924.

Eid av Ole Thomassen i 1932.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon i 1935.

Maskinist Kristian Aasebø, arbeider Petra Mathillas, fisker Sigvart Olaisen, arbeider Oskar Pettersen, jordmor Wilhelmine Figenschou, transportarbeider Helge og blikkenslager Thorstein Nilsen, (1940).

Eid av Aurora Aasebø fra 1942.

Maskinist Kristian og Aurora Aasebø, arbeider Olaf Adolfsen, arbeider Rolf Oluf Bræck, husmor Aase Hansen, vaskehjelp Hilbjørg Johansen, rørlegger Sverre Kræmer, vaskekone Petra Mathillas, disp. Anders Naalsund, slaktersvenn Kristoffer Nilsen, arbeider Halvor og kjører Harry Olsen, bilmekaniker John Pedersen, (1946).

Sverre Dagestad, m/frisørforretning i Storgata 102b, typograf Birger Evanger, arbeider Olav Godtlibsen, buntmaker Odd Greger Hansen, renholdskvinne Haldis Greger Hansen, avdelingspike Inga Hansen, linjearbeider Harald Junge, fiskearbeider Arne Jensen, (1957).

Henry Olaussen, Alice og Gunnar Ophaug, Jenny og Oddmann Røsvik, Reidar Steinnes, (1966).

På et tidspunkt ble hjemmelen overført til Jan og Kjell Olsen.

Skjøte fra Jan og Kjell Olsen til Johannes Iversen, i 1969.

Forretningsgård

Byggmester Johs. Iversen A/S, entreprenørforretning, etabl. 1963, A/S fra 1977. De hadde en rekke oppdrag i Troms og Finnmark, boliger, større bygg, kaianlegg, (1984). Bygg Panel A/S, kontor, (1977/82). Med laminatfabrikk som lå på Langnes.

Troms Rengjøringsbyrå, (1982).

Entreprenørfellesskapet A/L, (1986).

Skjøte til Aktiv Eiendom A/S i 1990.

Fylkespensjonistforeningen i Troms, (1990), Nord Forsikringsmegling A/S, (1990), arkitekt Aage Pedersen, (1990), Emma Steinnes, (1990).

Boliger

Eva Berglund, (1993), Karstein Berglund, (1993), Fiskonor A/S, (1993), Hege-Line Guttormsen, (1993), Karin Hanssen, (1993), Hugo Matre, (1993), Erik Øvervoll, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.