Skippergata 44 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det var her det skjedde da Arve Morch Heggem skapte liv og røre i nordbyen med byens første pizzarestaurant.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata hadde mange fine gårder i 1938. Nr. 44, nærmest, var en av dem.
Foto: Vilhjelm Riksheim
Skippergata 44, til venstre, var fremdeles et flott hus i 1972.
Foto: Håvard Dahl Bratrein
Bakgården til nr. 44, den gule sjåen hører til nr. 46. I 1972.
Foto: Håvard Dahl Bratrein

Skippergata 44 i Tromsø vekker fremdeles gode minner hos mange tromsøværinger; her åpnet byens første pizzarestaurant i 1972. - Gammelt matrikkelnr. 279.

Kjøpmann Carlsen

Målebrev til Ole Nordal, som har bebygget grunnen, tinglyst 17. okt. 1842.

Skjøte fra Ole Nordal til konsul Mack på hus og grunn, i 1845.

I 1865: 2den lærer ved Seminariet Emil Ellefsen med kona Michailonna Emilie og to døtre, 3die lærer ved Seminariet Anthon Martinus Hagen med kona Elise Marie og en sønn.

Undertollbetjent Hans P.F. Horst med kona Grethe og to barn, telegrafist Martin Kristian Andersen med kona Kristiane Elisabeth og en sønn, i 1875.

Auksjonsskjøte etter J.F.D. Mack til Elias Karlsen, i 1881. Elias Carlsen drev i lang tid forretning i Skippergata 22, i 1907 flyttet han butikken til Fridtjof Nansens plass 10.

I 1885: Arbeider Elias Karlsen med kona Mina, skolelærer Hans Andreas Pedersen med kona Justine Sofie og datteren Henriette, handelsmann Julius Larsen med kona Amalie og datteren Indine Antone, dampskipslos Erik Pedersen med fire barn og barnebarnet Ingvald Helberg.

Kolonialkjøpmann Elias Joachim Karlsen med kona Mina Karoline, skipper Erik Thyholdt med kona Anna, og to seminarieelever, i 1900.

Eid av Elias Karlsen i 1904.

Skipper Andersen

Skjøte fra Elias Carlsen til skipper Hans Andersen i 1909.

I 1910: Skipper Hans Ludvig Andersen med kone Olufine Amanda og fire barn, tjenestepike Amalie Helene Larsen, los Sigurd Haldorsen med kona Aagot og en sønn.

1916: Skipper Hans L. og Olufine Andersen, skipper Karl Bernhard og Johanna Charlotte Haavold.

Eid av fhv. skipper Hans L.A. Andersen i 1918/32 og 1946.

Kontrakt mellom Hans Andersen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon på avbetaling, i 1936.

Bankkasserer Inge Andersen, (1940).

Billettør Odd Andersen, skomaker Paul Paulsen m/verksted i Storgata 97, (1946).

Hjemmelen gikk i 1950 over til avdøde Hans Andersens arvinger: Harriet Høye, Odd, Iver og Inge Andersen og Hanna Holm.

Odd Andersen

Skjøte fra medarvingene til Odd K. Andersen på deres andeler, i 1950.

Fergefører Odd Andersen, maskinist Oskar Andreassen, skomaker Paul Paulsen, pleierske Mary Solberg, (1957).

Odd Andersen, (1966).

Odd Andersen døde i 1968, uskiftebevilling til Emmy Andersen.

Skjøte fra Emmy Andersen til Harry Gangvik og Sverre Rostad, i 1971.

Pizzahuset

Northern Norway pizza houses, Pizzahuset, dir. Arve Morch Heggem, (1972/77). Pizzaen kom til Tromsø bare to år etter at «Peppes pizza» åpnet i Oslo. Arve Morch Heggem kom som en vind inn i Tromsøs uteliv og drev flere populære steder, bl.a. nattklubben Boccaccio. Det gikk litt for fort, ikke alle regler ble overholdt, og etter noen år var det slutt. Da overtok studentene på Universitetet i Tromsø, de trengte et studenthus.

Studenthuset åpnet i 1983, (1993).

Skjøte til A/S Skippergata 44 i 1987.

Pizzahuset AS, (1996/99). Pizzahuset gjenoppsto med nye eiere, men tidene hadde forandret seg, konkurransen var hardere og huset lå usentralt.

Senere privatbolig.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.