Skippergata 46 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata har mange vakre, gamle hus. Skippergata 46 er et av dem.
Foto: Einar Dahl 2017
I 1972 var Skippergata 46 gult.
Foto: Håvard Dahl Bratrein

Skippergata 46 i Tromsø er et fint gammelt bolighus. Gammelt matrikkelnr. 280.

Lærer Theting

Skjøte fra Ellef Johannesen til konsul Th. B. Holst, tinglyst 4. mars 1850.

I 1865 bodde disse her: Skolelærer Hans Baade Theting med kona Cattrina Johanna og en datter, snekkermester Søren Sølfester med kona Christine og tre barn, tømmermann Bernt Johannesen med kona Marianne og to barn.

Grunnbrev til konsul Holst i 1866.

Hans Baade Theting med kona Katrina og tre barn, husmor Hanna Jonsen med tre barn, i 1875.

I 1885: Elen Larsen, arbeider Johannes Larsen, strykerske Grethe Larsen, Anna Knutsen, Karl Loe, d/s-pike Karen Larsen, fisker Hans Isaksen med kona Hansine og barnet Alfil Eide.

Auksjonsskjøte til G. Kolstad i Holst & Cos konkursbo, i 1886.

Fisker Karlsen

Skjøte fra G. Kolstad til Henning Karlsen i 1888.

I 1900: Fisker Henning Albert Karlsen med kona Hanna Otilie og seks barn, skipstømmermann Johannes Edvard Larsen med kona Anna Marie og fire sønner, matros på D/S «Olav Kyrre», Andreas Jørgensen, med kona Jensine og to barn, skipstømmermann/kydsbetjent? Jens Leonart Thyholdt med kona Kreola Marie og fire barn.

Bryggearbeider Henning Karlsen med kona Hanna og fem barn, verkstedarbeider Knud Løberg med kona Hariette og to sønner, typografsvenn Karsten Albertsen med kona Bertha og tre barn, i 1910.

I 1916: Arbeider Henning, Gudrun, sjømann Haakon, Halfred, Hanna Petrine og styrmann John Karlsen, Alida og maskinaspirant Amandus Jensen, Henry Jæger, Harriet Vilhelmine og arbeider Knut Jakobsen Løberg.

Kontrakt mellom Henning Karlsen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon på avbetaling, i 1936.

Sjømann Aage Arntzen, sjømann Hagerup og restauratrise Anna Olsen, (1940).

Typograf Ola Andersen, pensjonist Peder Henriksen, læregutt Arne og telefondame Margareth Jensen, sjømann Haakon Karlsen, arbeiderne Almar og Hagerup Olsen, (1946).

Henning Karlsen sto som eier også i 1946.

I 1948 ble hjemmelen overdratt fra den i 1937 avdøde Henning Karlsen og før avdøde hustru Hanna Karlsen, til arvingene: Alfhild Hagerup, Gudrun Jacobsen, Håkon Karlsen, Alida Jensen og John Carlsen.

Arne Jensen

Skjøte fra arvingene til deres søstersønn Arne Johannes Jensen, i 1948.

Telefondame Margareth Andreassen, reparatør Oscar Bangsund, butikksjef Aage Hagerup, maskinist Arne Jensen, (1957).

Arne Jensen, Antinius Karlsen, (1966).

Elsie Phyllis Jensen, (1990), Yngve Mortensen, (1990).

Randi Bygjordet, (1993), Alf-Are Johnsen, (1993), John Ivan Pettersen, (1993), butikksjef Trond Arild Thomassen, ( i Landbakks Foto), (1993/96).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.