Skippergata 48 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Da Skippergatens manufaktur ble lagt ned, etter mer enn førti år, ble det boliger i hele huset.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata 48-50. På 1960-tallet etablerte Skippergatens manufaktur seg. Her skulle de bli lenge.
Foto: H.A. Brandt
Skippergata 48 før krigen og før manufakturforretningen flyttet inn.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).

Skippergata 48 i Tromsø huskes nok av mange som Skippergatens manufaktur. Gammelt matrikkelnr. 272.

Fisker Jensen

Auksjonsskjøte til maler Ole Syvertsen på dette hus med grunn, tinglyst 14. mai 1855.

I 1865 bodde disse her: Enkemann og fisker Johan M. Jensen med husholdersken Ane Jensen, arbeidsmann Jens V. Andresen med kona Elisabeth Hansdatter, fisker Vilhelm Sørensen med kona Marta Hermandsdatter og to barn og fisker Søren Nilsen med kona Hanna Andreasdatter og to barn.

I 1875: Fisker Johan Martin Jensen med foreldre og to pleiedøtre, verftstømmermann Lars Christian Johanesen med kona Elen Hanna Johnsdatter, tre barn og en pleiesønn, kokekone Elmine Sofhie Carlsdatter med to barn, fisker Nils Andreas Eliassen med kona Ana Fredrikke Andersdatter og to døtre.

Skjøte fra Ole Syvertsen til arbeider Johan M. Jenssen. Udatert. Ca. 1880?

I 1885: Arbeider Johan Martin Jensen, Ane Margrethe og Amalie Lorentine Jensen, gårdbruker Eilert Christian Martinsen med kona Theonora Andrealina Thomasen, fiskerne Johan Edvart, Martin Albrigt og Elias Andreas Eilertsen, arbeider Tharal Christian Eliasen med kona Helene Serine Olsen, fisker Simon Edevart Jensen med kona Jensine Leonora og fire barn.

Skjøte fra Johan M. Jenssens dødsbo til lærer P.L. Liagjeld, i 1897.

Lærer Liahjell

Folkeskolelærer Peder Larsen Liahjell med kona Nanna Sabine og sju barn, dagarbeider Hans Peder Isaksen med kona Hansine Olufine og to sønner, jekteskipper Oliver Bjerkan med kona Kristine Rikarda og en sønn, i 1900.

Liahjell virket som lærer ved Tromsø folkeskole fra 1881 til sin avskjed i 1924. Han ble regnet som en av de faste søyler i oppbyggingen av folkeskolen. Liahjell døde i 1940.

I 1910: Lærer Peder Larsen Liahjell med kona Nanna Sabine og 10 barn, tjenestepike Elen Bergithe Pedersen, løsarbeider Konrad Knudsen, fisker Kristian Edv. Johansen med kona Kristine Pauline og en datter, skredder Lorentz Hansen med kona Hanna Lorntine.

I 1916: Lærer Peder, Nanna, ekspeditrice Hilda, student Ivar, Odmund og Øyvind Liahjell, verftsarbeider Hans Normann og Magna Andreassen, skredder Lorents Hagerup Hansen, Hanna Petrea Hansen, sagfiler Edvin Jørgensen.

Pensjonist Peder Henriksen, (1940).

Husmor Nanna Liahjell, arbeider Marie Dørum, arbeider Marie Hansen, arbeiderne Erling og Petra Jensen, arbeider Elly Knutsen, arbeider Margit Simonsen, (1946).

Peder Liahjell er oppført som eier også i 1946.

Noralf Hemmingsen

Skifteskjøte fra Nanna Liahjells dødsbo til Noralf Hemmingsen, i 1958.

Mekaniker Noralf Hemmingsen, (1957/66).

Skippergatens manufaktur A/S, (disponent Svanhild Hemmingsen), med manufaktur, baby- og barneklær, trikot og garn, holdt til her i flere tiår, (1966/99). Butikken ble lagt ned på 2000-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-89.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.