Skippergata 54 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Totalrenovering overtok Lindrup Martinsens forretningsgård og moderniserte den omkring 2010. Eiendommen heter nå Skippergata 52a og b. Nr. 54 er borte.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata 52 til 56 i 1938. Det ser ut til at det var en forretning i 1. etg. i nr. 54, men vi vet ikke hvilken.
Foto: Vilhjelm Riksheim

Skippergata 54 i Tromsø var engang et lite bolighus, i dag er det en del av en forretningsgård. - Gammelt matr.nr. 311.

Fisker Jensen

«Carl Jensen sees at have pantstillet denne eiendom i 1844 med en nu forældet obligation».

Fisker Karl V. Jensen bodde her sammen med kona Stenette Gers og to sønner i 1865.

Enke og vaskerkone Stenetta Sofie Jenssen med tre sønner, i 1875.

I 1885: Huseierske Stenætte Sophie Jensen, arbeider Johannes Kornelius Jensen.

Auksjonsskjøte fra enke Stenetta Jensen og avdøde mann Carl Jensens fellesbo til Lars Hagerup Hansen, i 1893.

Fisker Hansen

I 1900: Fisker og faktor Lars Hagerup Hansen med kona Ingvardine og to døtre, skipper på ishavsfangst Frederik Svendsen med kona Andrea og to barn.

Fisker Lars Hagerup Hansen med kona Ingverdine og to døtre, i 1910.

I 1916: Fisker Lars Hagerup Hansen, Ingvardine Jørgine, butikkdame Harriet Marianne og Johanna Andrea Hagerup, Johanne Hansen, snekker Paul Marinius og Elise Jakobine Melkild.

Mathilde Hermansen

Skjøte fra Lars Hagerup Hansen til fru Mathilde Hermandsen i 1926. Hun var gift med Klaus Hermandsen.

Eid av Mathilde Hermansen i 1932.

Transportarbeider Klaus og slakter Olaf Hermansen, (1940).

Skjøte fra Mathilde Hermansen til sønnen Olaf N. Hermansen, med rett for selgeren til fritt husrom (1 værelse og kjøkken) så lenge hun lever, i 1943.

Husmor Mathilde, arbeider Klaus og Olav Hermansen, m/gummireparasjonsverksted, arbeider Hildur Karlsen, arbeider Hegge Nilsen, (1946).

Nancy og Olav Hermansen, (1966).

Skjøte fra Olaf Hermansen til Lindrup Martinsen i 1968.

Lindrup Martinsen

Huset ble revet på slutten av 1960-tallet. Nybygget fra 1970 var et tilbygg til Lindrup Martinsen i Skippergata 52.

Adv. Kjell H. Jakobsen, (1977), adv. Øyvind Smukkestad, (1982).

Adv. Jens Edvin Andreassen, (1986), adv. Inger-Lise Brox, (1986), adv. Hans Henrik Linnet, (1986).

Lindrup Martinsen døde i 1988, Aud Martinsen satt i uskifte.

Adv. Tor Waaler, (1990), Tårnes Assuranse (1990/93), Språkskolen Nord, (1993).

Arktisk Marin AS, (1996/99), NITO-Takst, ing. Rennart G. Jakobsen, (1996), OS-Regnskap & Consult (Oddvar Severinsen), (1996).

Ca. 2010 ble nr. 52/54 overtatt av Totalrenovering A/S som bygde på og moderniserte gården og etablerte sitt selskap Total Eiendom her.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.