Skolegata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 12 sett fra sør.
Foto: Einar Dahl (2016)
Og sett fra nord.
Foto: Einar Dahl (2016)

Skolegata 12 i Tromsø ble pusset opp omkring 2010. - Tidligere adresser Øvre skolegate 2d og 12a.

Politibetjent Olaisen

Utskilt fra Skolegata 2 i 1908.

Skjøte fra J. Thomassen til politibetjent John Olaisen, datert 27., tinglyst 30. sept. 1909. – Kjøpet omfattet også Øvre skolegate 12b.

Ektepakt mellom John Olaisen og hustru hvoretter eiendommen skulle være mannens særeie, i 1910.

I 1910 bodde disse her: Politibetjent John Olaisen med kona Ellen Sofie og tre barn, teglverkarbeider Sigurd og Gyda Nilsen med datteren Hjørdis, tolloppsynsmann Leonart Galschjødt med kona Ingeborg og 10 barn.

Skjøte fra John Olaisen til Jenny Jensen i 1913.

I 1916: Telegrafistinde Jenny B. Jensen, steinarbeider Leonhard, Alfhild Pauline og Borghild Guneva Johannesen, bankbokholder Peder A. og Oline Amalie Larsen.

Skjøte fra Jenny Jensen til fru Laura Pedersen i 1918.

Jordmor Lund

Skjøte fra Laura Pedersen til Johannes Lund i 1921.

Johannes Lund døde 17/6-1931.

I hht. til erklæring fra Erika Lund ble denne eiendommen slått sammen med Øvre skolegate 12b til fellesnavnet Skolegata 12, i 1933.

Matrikkel for Troms by hvorved eiendommens navn er endret til Skolegata 12, tinglyst 8/6-1933.

Erklæring fra Tromsø skifterett om at Erika Lund hadde overtatt fellesboet med sin avdøde mann uten å skifte med de felles livsarvingene Ingeborg, Kristen og Roar Lund, alle myndige, i 1933.

Eid av jordmor Erika Lund i 1940.

Postfullmektig Ivar Magnussen, sjømann Leif Schjetne, maler Charles Pettersen Dørnbell, (1940).

Arnulf Føre

Skjøte fra Erika Lund til Arnulf og Rolf Føre, i 1941.

Arnulf Føre m/Teknisk Bureau Engros i Sjøgata 4, sjømann Håkon Heggås, tømmermann Hedley Johansen, fyrbøter Petter Nicolaisen, arbeider Charles Pettersen, (1946).

Politibetjent Ludvig Lom, kontorbetjent Einar og kontorassistent Svanhild Westgård, (1957).

Skjøte fra Rolf Føre til Arnulf Føre på hans ½-del, i 1959.

Disponent Arnulf Føre, m/Teknisk Bureau engros i Storgata 61, (1966/93).

Teknisk Bureau Engros A/S, (1986/93).

Tone M. Mortensen, (1990/93).

Markedsdirektør i Mack, Bjørn Føre, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.