Skolegata 34/36 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Steinskolen, ferdigstilt i 1910/21, er det eneste av de opprinnelige byggene som fremdeles står. Marit Bockelies mosaikkhane ble avduket 17. juni 2016.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Clodiusbakken slynget seg ned mot byen og passerte den lange reperbanen som lå nedenfor der de to skolebyggene skulle bli reist.
Foto: Ukjent, 1895-99.
Treskolen, innviet i 1900, tronet vakkert på toppen av Rådhusbakken. Her fra siste byggeåret.
Foto: Chr. Hansen, 1900.
Første byggetrinn av steinskolen gjøres ferdig, nordfløyen kom først i 1921.
Foto: Mittet (1909/10).
Hele skolekomplekset i 1960. Steinskolen hadde da et trappehus mot sør som siden er endret. Treskolen ble revet i 1978. Sidebygningen, med sløyd- og gymsal, ble revet tidligere på 1970-tallet.
Foto: Fjellanger/Widerøe, 1960.
Gyllenborg skole sett fra Petersborggata.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Sidebygningen, den gamle turnhallen, var en flott bygning som sto i stil til treskolen. Her er det rett før det er slutt.
Foto: Odd Kjersem 1976
Gyllenborghallen, som ble reist til erstatning for den gamle Sidebygningen, ble innviet i 1978.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Skolegata 34/36 i Tromsø omfatter Gyllenborg skole og Gyllenborg idrettshall.

Skolegata 34

Ved Lov av 25/3-1872 ble eiendommen lagt til byens grunn. - Grenseforretning mellom by og land tinglyst 7. jan. 1873.

Reperbane

Midt på 1850-tallet ble Ebeltofts reperbane flyttet fra ”byens søndre port”, øverst i Strandskillet, til nord for ”byens vestre port”, der folkeskolen senere ble bygd. Fra nordenden av banen kunne også veien mot St. Hanshaugen brukes til repslageri. I 1870 var banen ikke i drift lenger, etter reipslager Dahls død. Da var den heller ingen pryd for strøket; ”falleferdig og forskrekkelig stygg” var dommen i 1892, iflg. Ytreberg. - Det er usikkert hvor lenge reperbanen var i drift. Iflg. folketellingen for 1885 bodde repslager Julius Dahl her fremdeles, han var da 71 år. - Reperbanen ble ekspropriert av kommunen og solgt stykkevis fra 1895.

Gyllenborg skole

Da reperbanen var fjernet satte man i gang med byggingen av Tromsø folkeskole/Gyllenborg skole, den ble innviet 31. august 1900 av ordfører T. Eidem. Ved starten var det 900 elever fordelt på 12 gutteklasser, 14 pikeklasser og en fellesklasse. Fra første dag av var skolen for liten, den skulle da også erstatte alle skolene i sentrum. Dette var en vakker trebygning som senere ble kalt «Pikeskolen».

Skjøte fra P. Sivertsen til Tromsø kommune, datert 25/5, tinglyst 2/6-1905, på b.nr. 173, «Gyldenborg søndre».

Første byggetrinn av den såkalte «Steinskolen» sto ferdig i 1910 og nordfløyen i 1921. I «Sidebygningen” kom gymsal, sløydsal og vaktmesterbolig.

Maritime skoler

Steinskolen ga også rom til den nye Tromsø maskinistskole og Tromsø sjømannsskole (etabl. 1864). Sjømannsskolen flyttet snart videre til Bankgata 13. Maskinistskolen flyttet til den gamle latinskolen, Parkgata 18, i 1925.

Tromsø tekniske aftenskole, (1916). Den tekniske aftenskole kom hit fra Vestregata 29, den gamle sør-skolen. Også de flyttet videre i 1925 til nyinnredede lokaler i Administrasjonsbygget, den gamle latinskolen.

Skoletannklinikk

I 1918 ble byens første skoletannklinikk åpnet i sidebygningen. På grunn av kommunens dårlige økonomi ble den nedlagt på 1920-tallet. Fra skoleåret 1934/35 ble den gjenopprettet m/Leif Simonsen som bestyrer og fru Bergljot som assistent. De drev til 1939 og leverte den videre, fullt utbygd, til Alfred Westad.

Handelsskole

I 1918 startet også Tromsø kommunale handelsskole sin virksomhet i trebygningen, med K. Moldenæs som bestyrer. Alt i 1927 måtte den legges ned. Den ble umiddelbart ført videre i samme lokaler, som ”K. Moldenæs Handelsskole”, i privat regi. Etter hvert ble den en suksess og behovet for større lokaler meldte seg. Etter krigen flyttet skolen til Skolegata 24 der de holdt til fram til begynnelsen av 1960-tallet, da fikk skolen tomt i Grønnegata 86/88 og nytt forretningsbygg sto ferdig i 1963.

Idrettshall

Pikeskolen ble helt unødvendig revet i 1978. Da var allerede «Sidebygningen» revet for å gi plass til den nye Gyllenborghallen.

Gyllenborg idrettshall, (1982/96), Midtbyen Helsestasjon, (1982/86), Tromsø Turnforening, (1982/99), Gyllenborg Fritidshjem, (1986/93), Tromsø Lærerlag, (1990/96).

Gyllenborg SFO, (1996).

Skolegata 36

Tidligere Øvre skolegate 52 og 54, matr.nr. 598, Marienborg.

Det skulle betales jordavgift til Tromsø sogneprest med kr. 23,30 iflg. Regjeringens skjøte til kjører Jørgen Lorentsen, datert 5/10-1861.

Ved Lov av 25/3-1872 ble eiendommen lagt til byens grunn. - Grenseforretning mellom by og land tinglyst 7. jan. 1873.

Kjøpekontrakt hvorved J. Christensen solgte eiendommen til J.H. Henriksen, i 1874.

Skjøte fra J. Christensen og J. Lorentsen til J.H. Henriksen, tillige på Gyldenborg, i 1878.

Auksjonsskjøte fra J.H. Henriksens bo, på denne eiendommen og matr.nr. 599, til Tromsø kommune, i 1880.

Skjøte fra Joh. Anderson til Tromsø kommune på b.nr. 154 Snippen, i 1897.

Eiendommen ble sammenføyet med matr.nr. 599 til felles matr.nr. 598 i 1902.

Delingsforretning hvorved en parsell ble utskilt og gitt adressen Øvre skolegate 54 (Skolegata 38), i 1905.

I hht. erklæring fra Tromsø kommune ble eiendommen sammenføyet med b.nr. 154 til fellesnavnet Skolegata 36, i 1933.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Skolegata 36, tinglyst 8/6-1933.

På denne adressen lå den gamle turnhallen som hørte til Gyllenborg skole (Sidebygningen). Den 22. sept. 1978 ble den nye Gyllenborg idrettshall innviet.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.