Skolegata 37 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 37 er den nærmeste halvdelen av huset. Fontenehuset har holdt til her noen år.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Skolegata 37 i Tromsø er, sammen med nr. 39, et vakkert og fint vedlikeholdt hus. - Tidligere matr.nr. 669, Øvre skolegate 53/55.

Amtskasserer Sørensen

Målebrev til Olai Gundersen, datert 4. nov. 1896, tinglyst 20. feb. 1899.

Skjøte fra O. Gundersen til amtskasserer Joakim Adolf Sørensen i 1899. Målebrev hvorved en tilleggsgrunn, 5 m. langs Øvre skolegate, tilkjennes A. Sørensen, i 1899.

Delingsforretning hvorved en del ble utskilt og gitt matr.nr. 669b (Øvre skolegate 55 - Skolegata 39), avholdt 26. nov. 1900, tinglyst 23. mars 1901. Den resterende del av grunnen fikk matr.nr. 669a (Øvre skolegate 53 – Skolegata 37).

Tømmermann Halvorsen

Skjøte fra amtskasserer Sørensen til Lauritz Halvorsen i 1901.

I 1910: Tømmermann Lauritz Halvorsen med kona Jenny og tre sønner, kontorchef v/tønnefabrikk og D/S-expedisjon Eivind Wennevold med kona Laura og to barn, tjenestepike Betty Nilsen, bokholder/kommunerevisor Birger Dahl med kona Borghild og to sønner, tjenestepike Hilda Celius.

Skjøte fra L. Halvorsen til Alfred Eilertsen i 1925.

Bestyrer Eilertsen

Eid av bestyrer på Sjømannsskolen, Alfred Eilertsen, i 1932 og 1957.

Skipsmegler Gustav Karlsen & co A/S, sild- og fiskeforretning, landbruksprodukter, m.m., holdt til her i 1932 og 40.

Tømmermann Lauritz Lorentzen, Reidun, Lilly og Dagny Pedersen, hun drev frisersalong i Fredrik Langes gate 14, (1940).

Sjømannsskolebestyrer Alfred Eilertsen, maskinsnekker Arne og tømmermann Lauritz Lorentsen, Henny Marcussen m/trikotasjeforretning i Storgata 75 og Magnar Marcussen m/møbelforretning på Stortorvet, (1946).

Stenograf Kirsten, kontorfullmektig Trygve Eilertsen, (1957).

Skjøte fra Alfred Eilertsen til Theodor Thomassen og Gunnar Enoksen, i 1961.

Skjøte fra G. Enoksen til T. Thomassen på hans ½-del, i 1962.

Pensjonat og bibelskole

Thomassens pensjonat, (Theodor Thomassen), (1966).

Skjøte fra Agathe og Theodor Thomassen til A/S Norrøna, Tromsø, i 1971.

Norrøna gjestehus A/S, (1972/77).

Fjellheim Bibelskole, (1982/86), Norrøna A/S, sommerpensjonat, (1982).

Radio Fjellheim, (1986/93), Fjellheim bibelskole, studenter, (1993).

Miljøarbeidertjenesten, (1996/99), Varmestua, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.