Skolegata 39 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 37-39, der 39 er halvdelen til venstre.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Skolegata 39 sett fra Rådhusgata.
Foto: Einar Dahl, 2016.

Skolegata 39 i Tromsø ligger på hjørnet mot Rådhusgata og er et vakkert hus. - Tidligere matr.nr. 669b, Øvre skolegate 55.

Tømmermann Wikran

Utgått fra matr.nr. 669, (Se Skolegata 37). Delingsforretning avholdt 26. nov. 1900, tinglyst 23. mars 1901.

Skjøte fra amtskasserer J.A. Sørensen til Peder G. Pedersen Vikan på tomta, i 1901.

I 1910: Skipstømmermann Peder og Meta Wikran med fem barn, politiassistent Johan Kristian og Ingeborg Løchstøer med sønnen Jens, tjenestepike Inga Johanna Utheim, Olava Aas.

I 1916: Tømmermann Peder, Alette Marie, Agnes og Anna Vikran, tømmermann Lauritz, Haakon og Jenny Marie Halvorsen, tjenestepike Ingeborg Eriksen, enke Amalie Karoline Nilsen, pedell Nils Andreas og Birgitte Marcelie Nordby, lærer Johan Rydningen med kona Sigrid Bergljot, fisker Emil og Konstance Skognes.

Eid av Peder P. Vikran i 1918.

Bevilling for P. Wikrans enke, Methe Wikran, til å sitte i uskiftet bo, i 1925.

Testamente hvorved Mette Wikran bestemmer hvorledes hennes etterlatte midler skal fordeles mellom hennes 6 barn, bl.a. om at denne eiendommen skal overtas av Erling, Sverre og Andreas Wikran, i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Skolegata 39, tinglyst 8/6-1933.

Brødrene Wikran

Betjent Andreas og arbeider Sverre Wikan, kontordame Kirsten og telegrafdame Liv Følstad, stenograf Bitten Kobro Bjørnebye, elektriker Einar Pedersen, styrmann Eyolf Stenberg, (1940).

Eid av Wikrans barn i 1946.

Sjømann Sverre Wikran, sekretær Trygve Aas, telegrafist Liv Følstad, elektriker Einar Pedersen, snekker Theodor Storslett, (1946).

Skjøte fra Andreas Wikran til broren Sverre Wikran i 1951.

Matros Sverre Wikran, telegraffullmektig Liv Følstad, kontorfullmektig Inger Stenberg, vasker Wilhelmina Storslett, (1957).

Sverre Wikran, (1966/86), Wilhelmina Storslett, (1966/77).

Per Fenesen, (1986), Anja Fredriksen, (1986).

Skjøte fra Sverre Wikran til broren Andreas Wikran som forskudd på arv, i 1987.

Line Glomseth, (1990), Ann May Lorentsen Melsbø, (1990), Leif Rasmussen, (1990/93).

Gunn Storvik Nilsen, (1993), John Heide, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.