Skolegata 43 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 43 har vært malt både rødt og gult før det ble hvitt i 2012, da huset ble renovert og påbygd.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Et velholdt og representativt hus.
Foto: Einar Dahl, 2016.
Idyllisk bilde fra Skolegata med nr. 41 nærmest, så nr. 43.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1920).

Skolegata 43 i Tromsø var et ganske stort og herskaplig hus allerede før det ble bygd ut i 2012. - Tidligere adresse: Øvre skolegate 59.

Lærer Moen

Målebrev til lærer Karl Moen på grunn, datert 12. mai, tinglyst 15. nov. 1909.

I 1910 bodde disse her: Lærer Karl og Bergithe Moen med fire barn, tjenestepike Hanna Hansen, bankbokholder Fridtjof og Alice Anbuhl Godske, tjenestepike Randi Pauline Svendsen.

I 1916: Lærer Karl, Anna Birgitte og Liv Moen, postekspeditør Peder Engelbert og Marie Eriksen, lærer Hjalmar Høiem, tjenestepikene Anna Rasmine Rørnes og Bergithe Wilhelmsen.

Sekretær Eidsmo

Skjøte fra Karl Moen til Johan Eidsmo med forbehold om rett for selgeren, om han ønsket, til 10 år (inntil 13. okt. 1929) at bebo en av de to leilighetene som nu forefinnes i gården, for årlig leie av kr. 1.500, i 1919.

Eid av sekretær Johan Eidsmo i 1932.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn endres til Skolegata 43, tinglyst 8/6-1933.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1936.

Disponent Eidsmo

Tvangsauksjonsskjøte til Arne Eidsmo i 1936.

Kontormann Johan, lærerinne Hjørdis, bankassistent Margit, kontordame Sigrid og ingeniør Sigurd Eidsmo, (1940).

Ekspeditør Arne, lærerinne Hjørdis, ingeniør Johan, bankassistent Margit, kasserer Nils Johan og ingeniør Sigurd Eidsmo, (1946).

Eid av kontorist Arne Eidsmo i 1946.

Disp. Arne Eidsmo, (i Sig. Almton i Storgata 70), lærer Hjørdis og avdelingsleder Margit Eidsmo, (1957/93).

Arne Eidsmo (1941-2011) hadde vært regionleder for NHO Troms i 42 år da han gikk av med pensjon i 2011. Han hadde også vært aktiv Høyrepolitiker og frimurer.

Sameie

Etter Eidsmos død ble eiendommen solgt, renovert og bygget på. Sameiet Skolegata 43 ble registrert i jan. 2013.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.