St. Hanshaugen 7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et sjeldent bilde av Tromsøya, sett fra fastlandet. Litt opp fra byen, til høyre, ser vi reperbanen på Dramsvegen, som en hvit strek. Følger vi veien sørover ser vi også byens andre reperbane på denne tiden, rett nedenfor villa Gyllenborg i Skolegata.
Foto: Ukjent (Ca. 1885).

St. Hanshaugen 7 i Tromsø var adressen til byens siste reperbane.

Reperbane

I 1872 fikk reipslager S.H.F. Stolz grunn til en reperbane oppe på St. Hanshaugen og den var sannsynligvis i drift fra 1873. På begynnelsen av 1880-tallet tvang imidlertid den lange nedgangstiden i byen ham til å legge ned. Banen var over 300 m. lang.

I 1897 ble den atter satt i «stabil og tidsmessig drift» og lovte «prompte levering til reelt konkurrerende priser». De nye bestyrerne var Frithjof og Fritz Düwell. De hadde kontor i seilmaker Pettersens gård i Skippergata 40. Fra 1900 drev Fritz Düwell banen alene. Det gikk imidlertid dårlig med driften i disse vanskelige årene. I 1901 overtok reipslager Oluf Olsen, men banen ble visstnok lagt ned våren 1904. - Det er usikkert om Olsen bodde på St. Hanshaugen eller i Hansjordnesbukta, men i år 1900 bodde han i byen sammen med kona Hanna og åtte barn.

Firma J.A. Killengreen tok over i 1904 og de hadde suksess i noen år; tallet på reipslagere økte fra 1 i 1905 til 3 i 1910, men var så 1 igjen i 1914/15.

Reperbanens tomt ble kjøpt av kommunen i 1933.

Reperbanen omfattet de to eiendommene St. Hanshaugen 7a og 7b.

St. Hanshaugen 7a

Matr.nr. 525, i 1933 endret til Dramsveien 27.

Målebrev til prost Holmboe, datert 27. aug. 1867, tinglyst 1. okt. 1868.

Skjøte fra Holmboe til Kirkenæsinteressentskabet(?) i 1872.

Skjøte fra Bestyrelsen for Kirkenæsinteressentskabet(?) til repslager Stoltz med rett for selgeren til å tilbakeskjøte tomten for samme kjøpesum, såfremt den bebygges med noget andet end til en reperbane henhørende hus, i 1872.

Repslagerverksted, banemester/repslager Fritz Dywell, (1900).

Auksjonsskjøte på denne eiendom og matr.nr. 532, frasolgt først S.H. Stoltz og senere F. og F. Dywell, til J. A. Killengreen & Søn, i 1904.

Eid av J. A. Killengreen & Søn i 1918.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Dramsveien 27, tinglyst 8/6-1933.

St. Hanshaugen 7b

Matr.nr. 532, i 1933 endret til Dramsveien 29.

Målebrev til repslager Stoltz, tinglyst 24. feb. 1873.

Fabrikkbygning, reperbane, (1900).

Auksjonsskjøte på denne eiendom og matr.nr. 525, frasolgt S.H. Stoltz og senere F. og T. Dywell, til J. A. Killengreen & Søn, i 1904.

Eid av I. A. Killengreen & Søn i 1918.

Matrikkel for Tromsø by hvorved eiendommens navn ble endret til Dramsveien 29, tinglyst 8/6-1933.

Skjøte fra J.A. Killengreen & Søn til Tromsø kommune i 1933.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingen 1900 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.