Strandgata 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det har vært en jevn strøm av forretninger i dette kvartalet. Her er det Hennes boutique som selger klær og Goshamei som klipper hår.
Foto: Einar Dahl (2017).
Berntsens fargehandel lå sentralt til i Strandgata. En fargerik forretning.
Foto: H.A. Brandt (1958).

Strandgata 26 i Tromsø markerer overgangen til den nordre delen av Strandgata/Nerstranda, der kjøpmennene holdt til.

Fra kjøpmann til kjøpmann

Auksjonsskjøte til kjøpmann B.S. Dahl på skredder S…nes bos eiendom, datert 20. okt. 1835, tinglyst 15. aug. 1836.

Skjøte fra Dahl til S. With, 1852.

To målebrev, datert 18. aug. 1823 og 19. juni 1832, ble tinglyst 15. juni 1871.

Kjøpmann Eilert Johan Brostrøm bodde her med sin familie i 1865. Han drev forretning på skrått over gaten, i Strandgata 35.

Skjøte fra S.R. With til Emil Gundersen, 1873.

Kjøpmann Johan Emil og Erikke Sofie Gundersen med 4 barn, to tjenestepiker og handelsbetjent, i 1875.

I 1885: Handelsborger Hartvig Hansen, handelsbetjent (hos J.C. Dreyer) Ole Pedersen med kona Henriette og sønnen Trygve, tjenestepike Marie Evensen.

I 1891: Ole Pedersen med kona Henriette Elisabeth og tre barn, tjenestepike Ane Johnsen, enkemann Halfdan Krüger Storm med to sønner, husbestyrerinne Hendrika Kristina Greiner og tjenestepiken Anne Bergitte Olsen.

I 1900 bodde adm. dir. i Tromsø sparebank/sakfører Andreas Ross Moursund bodde her med sin kone Marie, dessuten kontorfullmektig/sparebankrevisor Ole og Henriette Pedersen med datter og skredderlærlingen Stromme Larsen.

Eid av A. Moursund og N. Wulffs bo 1904. Sakfører Nicolai Wulff døde i 1903.

Malermester Petter Sigvart og Ingeborg Berntsen, malersvend Karl Andreas og Johanna Edvarda Rækvold, agent Eduard B. og Karen Malene Erichsen m/familie, adjunkt Hallvard og Hilda Borgen, alle bodde her i 1910.

Samme år kjøpte Berntsen gården.

Sæberhagens kolonial

Einar Sæberhagens kolonialforretning skal ha blitt grunnlagt i 1904 og ble en av de mest populære i sørbyen. Sæberhagen hadde brygge rett på nordsiden av Tromsø Margarinfabrikk, i Strandgata 37.

Malermester Petter Sigvart og Ingeborg Berntsen, kjøpmann Odd Einar og Lorine Sæberhagen, tjenestepike Dagny Regine og strikkerske Karoline Borch, strikkerske Leonora Hansine Hansen, pianistinde Anny Hoff-Andersen, handelsbetjent Simen Johannesen, tjenestepike Nanna Johanna Johnsen, i 1916.

Eid av Sigvart Berntsen i 1918. Samme år startet han fargehandel i Storgata 57. Han eide huset også i 1932 og 57.

Per Bells kolonial, landmannsprodukter og fór fra 1922- (1932?).

J.M. Hansen, elektrisk forretning (1932). Var her fra 1925-34? Eller i nr. 36? Flyttet så til Storgata 51.

Berntsens Fargehandel

Disponent Arne og postekspeditør Rolf Berntsen, Solveig Kanikkeberg med syforretning i Kirkegata 1, Odd Krogh Jensen, agent for Osram, Siemens, m.m., i 1940.

Berntsens farvehandel, malervarer, tapeter, linoleum, parfymeartikler, såpe- og vaskeartikler, (Sigv. Berntsen), disp. Arne, kontorist Jørgen, kontorist Rolf og Sigv. Berntsen, Farveutsalget A/S, m/disp. Alf Berntsen, Fiskernes Agnforsyning S/L m/bestyrer Gunnar Hagerup, Odd Krogh Jensen m/agent- og kommisjonsforretning, Solveig Kanikkeberg, (1946).

Etter krigen flyttet Sigv. Berntsens fargehandel hit. Fargehandel, malervarer, tapeter, parfyme, vaskeartikler, (Arne Berntsen), (1957/77), Gulvbelegg A/S, (disponent Jørgen Berntsen), (1957/77). Hans A. Hansen, agentforretning, (1957).

Cash and Carry A/S, dagligvareforretning, (disp. Arne Berntsen), (1966).

Skjøte til Arne Berntsen på ideell 1/8-del, i 1971.

Tannlege Bjørn Barge, (1982/99), Hammond musikk A/S, (1982)(Aid og Jørgen Berntsen, 1986).

Tromsø sparebank åpnet filial her høsten 1984. (1986).

Block Watne Boliger A/S, (1990/93). Bjørgulf Mortensen, (1993), Mortensen Radioservice, (1993)

Bygg og Anlegg AS, (1996), statsaut. revisor Signe Dørum, (1996), Grøttheim Prosjekt, (1996), Møysalen UNO (Kristine Eline Jørgensen), (1996).

Arctic Blomster Tromsø, (1999),Peak Performance General Store, (1999), tannl. Stein O. Schwensen, (1999), siv. ing. Øystein Gjerdrum AS, (1999), Strandtorget Tannhelse (Barge, Schwensen), (1999)

I 2009 frisør Goshamei, Benetton klær og Naprapatlandslaget Tromsø. Benetton la ned driften i 2012.

I Strandgaten 26a: – Garveriet til S. Svendsens skotøyforretning i Strandgata 31.

Kilder

 • Pantebøker for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.