Strandgata 27 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Strandgata 27 lå rett til høyre for den parkerte bilen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nr. 27 var naboen til høyre for smeden Mortensen.
Foto: H.A. Brandt (1958).
I Strandgata 27 holdt blikkenslager Mikkelsen til, i 1958.
Foto: H. A. Brandt.
Strandgata 27 sett fra motsatt side, med knøttlille Nerstranda 10 i midten og Nerstranda 12 til høyre.
Foto: Ukjent.

Strandgata 27 var blant de siste husene som ble revet i Strandgata, på 1970/80-tallet. - Gammelt matr.nr. 321.

Kjøpmann Olsen

Skjøte fra H. Jacobsen til H. Dahl på ½-delen, tinglyst 24. juli 1848. - Skjøte fra Isak Matthiesen til H. Dahl på den annen ½-part, tinglyst 5. nov. 1849.

Makeskifte, hvorved H. Dahl overdro eiendommen til Peder Hansen, 1851. - Erklæring, hvorved P. Hansen sier seg villig til, når oppfordres, å fjerne et hus på Stranden, 1853.

Auksjonsskjøte til Christian Edvard Olsen, 1864.

Firmaet C.E. Olsen ble etablert 1864. «Handel med manufaktur- og kolonialvarer samt utskenking av øl og vin», (1869). Christian Olsen, som var forhenværende skomaker, bodde her med sin kone Anne Petronelle og familie i 1865.

I 1870 døde Anne Thomasdatter og i 1875 bodde enkemann, huseier og kjøpmann Christian E. Olsen her med sønn og to tjenestepiker.

I 1884 ble eiendommen solgt til Karoline Elisabeth Selemyhr.

I 1885: Handelsmann Askild Johannessen Selemyhr med kona Inger og fire barn + den tiltenkte hustru til den eldste sønnen, Johanne Hanssen.

I 1893 tinglyses ektepakt mellom Karoline E. Selemyhr og Hilmar Andreas Pedersen, hvoretter førstnevnte skulle beholde denne eiendommen og andre som særeie.

Enken Kristiane Nilsen, med to døtre, drev kolonialforretning for egen regning i 1900. Enken Olufine Karoline Riise levde av vask/stryking, mens datteren Oline var billettselger på det kommunale badet.

I 1901 kjøpte Johan Rognan gården på auksjonsskjøte, frasolgt Karoline Pedersen.

Skomaker Rognan

Huset var eid av skomakermester Johan og Ingeborg Rognan i 1904/18. Han hadde verksted i Storgata 101, men flyttet det hit ca. 1918.

Skomaker Johan Samuel og Ingeborg Petrine Rognan og kafévertinde Anna Josefine Mathisen bodde her i 1916.

I 1924 solgte Rognan huset til enkefru Anna Mathisen, hun drev melkeforretning i 1. etg.

Anna Mathisen solgte til Tromsø kommune i 1937.

Blikkenslager Helge Mikkelsen var den siste som holdt til i huset, (1940/57), han kom fra Strandgata 22, rett over veien.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.