Strandgata 5/7 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den nyeste utgaven av Strandgata 5/7 med treningsstudio i sørenden og Fretex i nordre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Her sett fra sjøsida. Polaria i bakgrunnen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandgata 5 ble overtatt av Harald Berg tidlig på 1930-tallet. Bak skimter vi nr. 7b.
Foto: Ukjent tysker (1940).
Sørbyen i 1960. Bryggene er nå bygget inn av kaiene, nybygget i Strandgata 3 reiser seg.
Foto: Fjellanger/Widerøe (1960).

Strandgata 5/7 i Tromsø ga lenge plass til lagerbygg og fabrikk. Så ble de revet og gjenoppsto som moderne kontorbygg.

Strandgata 5

Målebrev til Ole Eidisen Skaberget og Gulbrand Andersen datert 23. mai 1874, tinglyst 7. jan. 1884.

I 1885: Sara Kristoffersen.

Skjøte fra Ole Eidisen Skaberget til Gunnar Iversen på ½-parten av eiendommen og matr.nr. 351 (Storgata 19), 1893.

Skjøte fra Gulbrand Andersen til Gunnar Iversen på hans ½-part, 1908.

John Eriksen kjøpte eiendommen i 1912 og var eier i 1918/32. John Eriksen, som i mange år hadde drevet fiskeomsetning, bygde omkring 1914 sitt store pakkhus på Nerstranda og gjorde gode forretninger i krigsårene.

Ved måle- og kartforretning i 1930 ble en parsell fradelt Strandgata 7b og tillagt denne eiendommen. Skjøte på denne parsellen ble overført fra Tromsø handels- og Privatbank i likvidasjon u/off. adm. til John Eriksens dødsbo i 1935.

John Eriksen døde i 1932 og enken Stefine Eriksen ble sittende i uskiftet bo.

I 1933 kom brødrene Thorvald og Arthur Kilvær fra Vardø. De leide pakkhusene som nå var overtatt av Harald Berg.

I 1935 solgte enkefru Fina Eriksen til kjøpmann Per Bell. Bell solgte videre til Tromsø Bunkerdepot A/S i 1937. De var også eiere i 1946, (Odd Berg).

I 1939 ble det holdt nok en kart- og oppmålingsforretning hvorved 2 parseller ble fraskilt den grunn som ved kgl. forordn. av 20. juni 1794 ble overdratt Tromsø kommune og tillagt denne eiendommen og en parsell ble fradelt d.e. og tillagt kommunens grunn.

Revet på 1960-tallet?

Skjøte fra Hilda og Lothar Kjær til Lothar Kjær A/S, i 1979.

Strandgata 7

Målebrev til Hans Gabrielsen, tinglyst 12. juni 1875.

Skjøte fra Hans Gabrielsen til Peder Langesæther, 1890. Han solgte videre til A. Ebeltoft sr. samme dag.

Skjøte fra A. Ebeltoft sr.s Eftf. til Gustav Martin Karlsen, 1900.

Målebrev av 19. juli 1915 hvorved en del av eiendommen er utskilt og tillagt Strandgata 7a og en del er utskilt og gitt Strandgata 7b.

Strandgata 7a

Målebrev av 15. juli 1915 hvorved eiendommen er utskilt fra Strandgata 7.

Attest fra Tromsø skifterett om at Gustav Martin Karlsen avgikk ved døden 14. des. 1932 og etterlot seg arvingene Magnus Karlsen, Elmine Olsen og Erna Medby, og at boet er levert arvingene, 1932.

Skjøte fra Magnus Karlsen og Elmine Olsen til Erna og Magnus Medby i 1933. De var også eiere i 1946.

Ble revet på 1960-tallet?

Strandgata 7b

Ved målebrev av 19. juli utskilt fra Strandgata 9a.

Skjøte fra Johannes Sørensen og Olai Nilsen til Tromsø Sardine & Preserving A/S, 1915. De fikk også skjøte fra Lars Isaksen og Gustav M. Karlsen på søndre del av Strandgata 7 som ble utskilt til denne eiendommen og fra Tromsø kommune som solgte dem en del av sjøgrunnen i 1916.

I 1915 startet kjøpmann Haakon Johansen, slakter H. Bohne mfl. «Tromsø Sardine & Preserving A/S», først i med leide lokaler i Skippergata i 1916, samme året oppførte de en fabrikk i murt bindingsverk her. De hadde 8 røykeovner for sild og moderne maskineri. Haakon Johansen var disponent. Se også Strandgata 41 og 43.

Etter få år fikk bedriften problemer og solgte i 1918 til Norsk Fiskeindustri A/S, i Bergen. Det gikk ikke mye bedre med dem, i 1925 overtok Tromsø Handels- og privatbank auksjonsskjøte på eiendommen.

I 1930 ble en parsell fraskilt 7b og tillagt Strandgata 5.

I 1930 overtok «Tromsø Sardine Comp. A/S». Selskapet ble dannet i 1926 av «A/S Standard Ltd» i Stavanger som leide Tromsø-fabrikkene «Polarlys» og «Norsk fiskeindustri». Disse to ble kjøpt av selskapet i 1929. Driften varte imidlertid kun kort tid.

I 1937 kjøpte Tromsø Bunkerdepot A/S eiendommen og de var også eiere i 1946.

Skjøte til Lothar Kjær i 1956.

Revet på 1960-tallet?

Skjøte fra Hilda og Lothar Kjær til Lothar Kjær A/S i 1979.

Strandgata 7c

Måle- og kartforretning avholdt 10. des. 1956 hvorved eiendommen ble utskilt fra Strandgata 7b, tinglyst 17. des. 1956.

Skjøte fra S/L Fiskernes Samvirkelags konkursbo til A/L L. Macks Ølbryggeri & Mineralvandfabrikk, i 1956.

Eiendommen ble ekspropriert av Tromsø kommune i 1962.

Strandgata nr. 5/7

Lothar Kjær fiskeeksport, (1957), Per Bergseth, innkjøp av huder og skinn, gummifottøy en gros, (1957), Olav Aakre, frukt og grønnsaker en gros, (1957/66).

Borchs elektrodiesel A/S, verksted, radio, ekkolodd, ASDIC, (disponent Ole Wold), (1966). De kom fra Strandgata 41.Reidar Johansen, agent/kommisjonsforretning, (1966), Henrik Nissen, fiskeri- og fangstrederi, (1966), Brødrene Hansen, (Oline, Gudmund og Magnar Hansen), maskin- og agentforretning, verksted, (1966/77), Finn Kjeldsen, bladkommisjonær, (1966/77).

UiTø, plan- og utbygningsavd., (1972), Universitetsforlaget, (1972), Christiania spigerverk, Nord-Norgekontoret, (1972), Dukco undervannsservice, (Kjell Lindgård), (1972), Kurt Ellingsen, diesel-elektr. verksted, (1972), OK elektr.-diesel verksted, (Ove Bergli), (1972), Univest A/S, kommisjonslager, (Jan K. Hanssen), (1972), Tromsø ur-rep., (Stein Tore Hansen), (1972), Aschehoug & co A/S, (1972).

Engrosjern, lager, (1977) de hadde butikk i Sjøgata 25. Statens Helsesøsterskole, (1977/86),

Brødrene Bothner A/S, avd.kontor, (1982), Nilsens Farveforum (Asbjørn Nilsen), (1982/96), Nordnorsk Interiør-Engros, (1982), JB Interiør (Birger Berg), (1982), Fiskerisjefen i Troms, (1982/96), Fiskeridirektoratets kontrollverk, (1982/96), Nigas, (1982), Sykepleierutdanningen, (1982/90), UiTø lesesal, (Kjærbygget), (1982).

Allvask Interiørservice, rengjøring, skadebegrensing, (1986), Brødrene Bothner A/S, avd.kont. (1986), Eksportutvalget for ferskfisk, (1986/90), J B Interiør (Birger Berg), (1986), Radio Nordlys (Knut Smistad) (1986/90), Røde Kors Automatene, kontor, (1986/96), Studentradioen, (1986/96).

Fysioterapiutdanningen, (1990), Hi-Fi Klubben A/S, (1990), Nord-Norsk Hjelpemiddelsenter, (1990).

P4 Radio Hele Norge A/S (nr5), (1996), Nasjonalforeningen for folkehelsen, (1996), Reber Schindler Heis AS, (1996), Rigg & Drift AS, byggmester, (1996).

Fiskeridirektoratet, (1999) Fretex, (2010/13), Datametrix A/S, (2010), Studio Slettvoll, møbler, (2010, la ned i 2011). Stamina Hot, treningsstudio, (2012)

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.