Verftsgata 10 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De har vært flinke til å ta vare på husene i Verftsgata. Her er nr. 10 og 12.
Foto: Einar Dahl 2017
Her har vi Skippergata 22 nærmest og Verftsgata 10 og 12 oppe i bakken, med utvendige trapper.
Foto: Vilhjelm Riksheim ca. 1938

Verftsgata 10 i Tromsø er nok mest kjent for Bassa Storstads frisersalong. Gammelt matr.nr. 130.

Skipper Røhr

Målebrev til Carl Bangsund utferdiget 2. des. 1835, tinglyst 14. sept. 1863.

Testamente hvorved Carl Bangsund testamenterte eiendommen til Karen Ellefsdatter, i 1855.

Skjøte fra Karen Ellefsdatter til Johan Nilsen i 1855.

Auksjonsskjøte til Harrier Röhr i 1862.

Skipper Christian Røhr med kona Ovidia Arktander og en sønn, i 1864.

Skipper og enkemann Christian Røhr, husholderske Elise Dahl med to barn, handlende Aksel Schemyhr? Med kona Inger og seks barn, i 1875.

Bødker Nicolaisen

Auksjonsskjøte fra H. Röhr til Adolf og Mikal Nikolaisen i 1878.

I 1891: Adolf Nekolaisen med kona Gulberttine og to barn, Hagbart Olsen med kona Bertine, seks barn og et barnebarn, Kornelie Frich.

Bødker og arbeider Adolf Nicolaisen med kona Gulbertine og tre barn, fisker Ole A. Hendreksen med kona Hanna og to pleiebarn, sjømann på Nordpolexpedition/Grønland Peder L. Henriksen med kona Marta og tre døtre, i 1900.

Peder Leonhard Henriksen (1858-1932) var med på Fridtjof Nansens «Fram»-ekspedisjon til Nordishavet i 1893-96. Han var også med da Otto Sverdrup la ut på den andre «Fram»-ekspedisjonen nord for Grønland i 1898-1902.

Skjøte fra Mikal til Adolf Nicolaisen på hans ½-del av eiendommen, i 1906.

I 1910: Bødker/enkemann Adolf Bernhard Nicolaisen med to barn, kystlos Ole Skorstad med kona Kristine og to barn, fisker Hans Klaudiussen med kona Maren.

Skjøte fra Adolf Nicolaisen til datteren Alfhild Nicolaisen på en ½-del i 1913.

I 1916: Bødker Adolf og ishavsfarer Gulbrand Nikolaisen, sjømann Jakob Hansen, laborant Henrik og Alfhild Schmidt, skipper Johan Marinius Tollefsen.

Baker Fastborg

Skjøte fra Adolf og Alfhild Nicolaisen til bakermester Oskar Fastborg i 1918.

Da bødker Adolf Nicolaisen døde i 1919 forsvant en av de siste innen yrket i byen.

Målebrev hvorved en parsell ble utskilt og lagt til Skippergata 22, i 1924. Bakermester Fastborg drev i mange år bakeri og forretning i Skippergata 22.

Ingvart Johansen

Skjøte fra O. Fastborg til Ingvart Johansen i 1924.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1930.

Tvangsauksjonsskjøte til Småbruk- og boligbanken, frasolgt I. Johansen, i 1934.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Småbruk- og boligbanken om elektrisk installasjon på avbetaling, i 1936.

Syerske Thora Lunde, (1940).

Skjøte fra Småbruk- og boligbanken til Ingvart Johansen i 1941.

Eid av brannkonstabel Ingvald Johansen i 1946.

Brannkonstabel Ingvar, kontorist Fritz og såpepike Ingebjørg Johansen, arbeider Alf og sydame Thora Lunde, (1946).

Kontorfullmektig Fritz og pensjonist Ingvald Johansen, transportarbeider Waldemar Hansen, (1957).

Ingvart Johansen døde i 1966, hustruen Amanda fikk uskiftebevilling.

Amanda Johansen døde i 1967.

Bassa Storstad

Skifteskjøte til Ingeborg Storstad i 1968.

Bassa Storstad, med herrefrisersalong i Skippergata 17, (1972).

Sisken Skogeng Johansen, (1972/77).

Bassa Storstad, herrefrisersalong og bolig, (1982/99).

Gunn Mathisen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.