Verftsgata 12 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Verftsgata 12 nærmest, oppe på hjørnet ligger Storgata 117.
Foto: Einar Dahl 2017

Verftsgata 12 i Tromsø er det siste huset i Verftsgata. Gammelt matr.nr. 129.

Smedmester Danielsen

Målebrev til Nils Sørensen, datert 2. des. 1835, tinglyst 22. mai 1877.

Husmor Marte Høier bodde her med datteren, syjomfru Hanna Andrea Nilsdatter, i 1865.

Smedmester Jakob Andreas Danielsen med kona Hansine Marie, kapitalist Marie Høier, i 1875.

Skjøte fra Nils Sørensens og hustru Marie Höiers dødsbo til smed Jakob Danielsen, i 1878.

Smedmester Jakob Danielsen med kona Hansine, fem barn, en pleiedatter og to smedlærlinger, arbeidsmann Elisar Krane med kona Johanne og to barn, i 1900.

I 1910: Huseier/enke Hansine Danielsen med to barn, møbelsnekkermester Henrik Ongstad, kontorist v/Gideon verksted Fridtjov Næss, skipstømmermann Henry Hermansen med kona Anna og to barn, Anna Guldbrandsen.

Tømmermann Hermansen

Skjøte fra Normann, Lars, Jenny og Odin Danielsen, som eneste og selvskiftende arvinger etter Jakob Danielsen og hustru, til Henry O.L. Hermansen, i 1916.

I 1916: Tømmermann Henry og Anna Helene Hermansen, tjenestepike Johanna Andersen, styrmann Andreas, lærerinne Jenny Harriet, maskinistaspirant Odin og enke Hansine Marie Danielsen, Anna Kristine Gulbrandsen, diakon Magnus Risvold.

Eid av Henry Hermansen i 1918.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Anna Hermansen om kjøp av elektrisk installasjon på avbetaling, i 1936.

Eid av enkefru Anna Hermansen i 1932 og 46.

Maskinistaspirant John Hermansen, (1940).

Anna Hermansen døde i 1957. Arvingene var Sverre og John Hermansen, Helga Mentzoni, Edith Olsen og Åse Berntsen.

Edith Olsen

Skjøte fra medarvingene til sin søster Edith Louise Olsen, i 1958.

Ektepakt mellom Edith og Sverre Olsen om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1958.

Husmor Anna Hermansen, (1957).

Postpakkemester Edmund Berntsen, kontorassistent Edith og tømmermann Sverre Olsen, (1957/66).

Åse Berntsen, (1972/93).

Kjell-Åge Berntsen, (1990), Sverre Olsen, (1990), Edith Olsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.