Verftsgata 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tross dårlige odds endte det godt for nr. 1 og de andre husene i Verftsgata. De holdt ut helt til noen så verdi i dem. Huset har også fått en nabo på nedsiden, Skansegata 6.
Foto: Einar Dahl (2017).
Verftsgata 1-5 så ganske velholdt ut før krigen. Huset helt til venstre hørte til Skippergata 23.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1938).
Her begynte det å spøke for husene i Verftsgata. Nr. 5 var allerede revet, nr. 3 har pipa på snei og i nr. 1 var noen vinduer gjenspikret.
Foto: Kåre Kristensen (ca. 1960).

Verftsgata 1 i Tromsø er et stort, gammelt trehus som etter en sliten periode er tatt godt vare på. Gammelt matrikkelnr. 249.

Postfører Dollis

Målebrev til Elias Dollis, datert 3. april, tinglyst 9. april 1839. Samme år døde hustruen Johanne og Elias arvet henne.

Beboere i 1865: Postfører Elias E. Dollis med kona Lorentina Haakensdatter og to døtre, styrmann Christoffer Dollis med kona Olivia, veverkone Anna Maria Jakobsen med to barn og fattiglem Martha Stellander.

Auksjonsskjøte etter Elias Dollis i 1871, til Theodor Nilsen.

Fisker Olsen

Fisker Theodor Olsen med kona Kersti og fem barn, fisker John og Johanna Marthinsen, husmor Karen Larsdatter med to sønner og husmor Lorentine Dollis med en datter og to pleiedøtre, i 1875.

I 1885: Fisker Theodor Olsen med kona Kristine og tre barn, Pauline Paulsen, Ingeborg Anne Paulsen, fisker Johan Hansen med kona Ingeborg og fem barn, fisker Aslak Olsen Eikrem med kona Emelie (f. Dollis) og hennes mor Lorntine Dollis, samt 8 fiskere som bodde her midlertidig.

Målebrev på et tillegg til grunnen, 1886.

I 1900 bodde det 33 mennesker i huset, kanskje det var bygd på? Fisker Theodor og Kjerstine Olsen m/9 leieboere, skipstømmermann Bendik M. Oxaas med kona Olufine og to døtre, arbeider Nikolai Thrane med kone og sønn, sjømann Johan Olsen med kona Oline og seks barn samt arbeider Karl og Oline Paulsen med fire barn og tjenestepike.

I 1903 solgte Theodor Olsen til Nils Andreas Nilsen Kragnæs, med forbehold om bruksrett til selgeren og hustru til «bekvemmeligheter» i 1. etg.

Tømmermann Nilsen

I 1910: Fisker/huseier Nils Nilssen med kona Andrea og fire døtre, Theodor og Kjerstine Olsen, skipstømmermann Bernhard Nilssen med kona Elise og en sønn, syskoleelev Anna Olsen, verftstømmermann Hans Wilhelmsen med kona Nikoline og en datter, syerske Josefine Jenssen.

I 1916: Tømmermann Nils Andreas, Andrea, arbeider Karella Anette og arbeider Nanna Nilsen, fisker Theodor Tønsaas Olsen, tømmermann Hans K. og Nikoline Emilie Wilhelmsen, arbeider Alfred J. og Eva Karoline Johansen.

Skjøte fra arvingene etter Nils Andreas Nilsen; Petter og Bernhard Nilsen, Nikoline Wilhelmsen, Karella Ingebrigtsen, Kristofa Lingås og Nora Christiansen, til Hans Wilhelmsen og Lars Lingås, i 1923.

Wilhelmsen og Lingaas

Eid av Hans Wilhelmsen og transportarbeider Lars Lingaas i 1932 og 46.

Kontrakt mellom Tromsø Elektrisitetsverk og H. Wilhelmsen og L. Lingås om kjøp på avbetaling av elektrisk installasjon, i 1936.

Enkefru Nikoline Wilhelmsen, rentenist Margarete Larsen, transportarbeider Ole Ingebrigtsen, arbeider Karsten Knutsen, (1940).

Skjøte fra Lars Lingås til Ole Ingebrigtsen på hans ½-del, i 1954.

Tromsø Skipsverft

Skjøte fra Nikoline Wilhelmsen og Ole Ingebrigtsen til A/S Tromsø Skibsverft & mek. verksted, i 1956.

Transportarbeider Ole Ingebrigtsen, (1957).

J.M. Hansen, skipsinstallasjon, (1972).

Skjøte fra A/S Tromsø Skibsverft & mek. verksted til Arnljot Sørensen, i 1982.

Skjøte fra Arnljot Sørensen til Terje Smith Meyer, i 1988.

Hybelhuset, (1990).

Universitetsstipendiat Even Arntzen, (1993), Ivar Nerdal, (1993), Eli Pedersen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-89.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.