Verftsgata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Det er et lite under når slike hus gjenoppstår. Fløya mot Skansegata ble fjernet, men ellers ser huset ut som i sine glansdager.
Foto: Einar Dahl (2017).
Verftsgata 2 var, i likhet med de fleste av naboene, i ferd med å forfalle på 1960-/70-tallet.
Foto: Kåre Kristensen (ca. 1970).

Verftsgata 2 i Tromsø var opprinnelig del av matrikkelnr. 250. Denne ble delt i matr.nr. 250a, (Verftsgata 2) og matr.nr. 250b, (Skansegata 4), i 1842.

Katolikkene

Målebrev datert 14. mai, tinglyst 18. mai 1840, til Andreas Granlund.

Skjøte fra Andr. Granlund til Chr. Heggelund på et hus og ½-del av grunnen, i 1842. (Skansegata 4).

Auksjonsskjøte til lensmann O.C. Berge etter Andreas Granlund, i 1857. Samme år solgte Berge videre til Isak Lathi.

I 1865 hadde huset 27 beboere: Skipstømmermann Arnt Aasgaard med Margrethe og en sønn, fisker Michael Johannesen med Julianna Simonsdatter og tre barn, sjømann Ole Christian Johansen med Karine Monsdatter og familie, tømmermann Johannes Johannesen Møxa, tømmermann Johan Salamon med Johanna Jakobsdatter og tre barn, jordarbeider Johan Erik Marti? med kona Katrina og fem barn. Mange av beboerne kom fra Sverige og Finland og hele 18 av dem oppga å være katolikker.

Fiskerne Johansen

Skjøte fra Isak Lathi til fiskerne Christen og Andreas Johannesen, i 1867. - A. Johannesens kone Golla døde i 1873.

Fisker Andreas Peder G. Johannesen med kona Anna og 5 barn, fisker Kristen Gabriel Johannesen med Henrietta og to barn, vaskekone Lise Grete Sørensen med en datter, fisker Johan Konrad Wiesener med kona Johanna og fem barn, i 1875.

I 1885: Fisker Andreas Johannesen med kona Anna Sørensdatter, åtte barn og tjenestepiken Malena Hansen, fisker Christen Johannesen med kona Kari Hendriette Hansen og tre barn, fisker Hans Nikolai Andresen med kona Ragnhild, veverske Ane Marie Stelanden. – De samme familiene bodde her i 1891.

I 1900 bodde Andreas Johanesen her med kona Anna og 11 barn, da var to døtre flyttet til Narvik. Kristen og Henriette Johanesen hadde fire barn.

I 1910: Huseier/arbeider Andreas Johansen med kona Anna og med tre barn og et barnebarn, huseier/enke Henriette Johannesen med en sønn, verftstømmermann Martin Johansen med kona Emma og en datter, løsarbeider Anton Mortensen, rigger ved Tromsø Skipsverft Johan Myhre, husholderske Martha Eriksen, fisker Johan Cedolfsen med kona Hilda og en sønn, skomakersvend Emil Berg med kona Golla og fire barn.

Andreas Johansen døde i 1915 og enken Anna arvet ham.

I 1916: Enke Henriette Johansen, fisker Johan M. Johanesen, husholderske Martha Elisabeth Eriksen, arbeider Johan Martin Myhre, enke Kathrine Andrea Pedersen, former Harald Thommesen.

Enkene Johansen

Eid av Andreas og Kristian Johannesens enker i 1918.

Eid av Anna og ferjemann Johan Johansen i 1932 og 46. (Stompen-gården).

Kunstvever Marie Johansen, fiskearbeider Agnar Albertsen, sjømann Ove Andreassen, (1940).

Kunstvever Marie Johansen, fløttmann Johan Johannessen, maskinist Agnar Albertsen, arbeider Anathon Johansen, arbeider Harald Tommesen, (1946).

Baker Ole Andersen, vasker Eidar Kristoffersen, postbud Tor Sjøtun, lagerbetjent Kjell Wilhelmsen, (1957).

Hans Johannessen døde i 1962. Arvingene var Carl Johannessen, Signe Widding, Kristine Moen og Gudrun Rønne.

Sverre Jacobsen

Skjøte fra arvingene til Sverre Jacobsen i 1965.

Bjørnar A. Larsen, (1966), Bjarne Hartvigsen, (1972).

Lilly Eliassen

Skjøte fra Sverre Jacobsen til Lilly Eliassen i 1985.

Lilly Eliassen, (1977/93).

Pensjonist Nils Andreassen, (1977) i 2A.

Jalex A/S (Markus Jacobsen), (1982) Kom fra Fridtjof Nansens plass 11.

Fisker Sigvald Skogeng, (1990/93), Alfhild Skogeng, (1990).

Lena Myreng, (1993), Fred Skogeng, (1993).

Kommunalansattes Fellesorg. KFO, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Opplysninger fra Ketil Bård Eriksen (e-post 17. februar 2016)