Verftsgata 3 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Den frodige vegetasjonen skjuler mye av det vakre huset, men vi kan se at huset og portalen har fått en skikkelig oppgradering.
Foto: Einar Dahl (2017).
Her kommer det godt fram at Verftsgata 3 er et uvanlig langt hus, her i tvilsom forfatning.
Foto: H.A. Brandt (1960).
Verftsgata 3 hadde en fin inngangsportal, men her var den i fare.
Foto: H.A. Brandt (1960).

Verftsgata 3 i Tromsø er et langt, toetasjes trehus. I likhet med sine naboer var dette en av det gamle Tromsøs skikkelige leiegårder: I Verftsgata 1 til 4 bodde det tilsammen langt over hundre mennesker ved forrige århundreskifte. - Gammelt matrikkelnr. 146.

Det var både verksted og fjøs i bakgården. Slåttemark og seter hadde beboerne i Sørbotn i Ramfjorden. Mor med barn setra der med kyr, geiter og unger ble fraktet med pram til og fra. Da eiendommen ble solgt på 80-tallet sto fjøsen intakt med båser etc.

Verftsarbeider Eriksen

Målebrev til Hans Peter Christensen, tinglyst 3. des. 1849.

Auksjonsskjøte til Christen Dreyer, 1851. Samme dag solgte han videre til Mikal Mikalsen.

Skjøte fra Mikal Mikalsen til Anders Eriksen, 1857.

I 1865 bodde disse her: Verftsarbeider Anders Eriksen med kona Brit og tre barn, skipper Johannes Knudsen og Serine Hansdatter og to barn, vaskekone Martha Larsdatter med en sønn, skipstømmermann Hans Augustinussen med Ingeborg og to barn, verftsarbeider Ole A. Moe med karen Marie og et pleiebarn og vaskekonen Ingeborg Anna.

Verftstømmermann Anders Eriksen med Birgit og fem barn, husmor Danilken Hanssen med fire barn, sjøfarende Peter J. Petersen med Matilde og familie, dagarbeider Laurets Johan og Anne Marie Gundersen med fem barn, husmor Inga Susanna Pedersen med to barn, til sammen 28 beboere i 1875.

I 1885: Tømmermann Anders Eriksen med kona Brite Sørensen og fire barn, fisker Jens Jensen med kona Soffie Sørensen og tre sønner, fisker Johan Martin med kona Ingebor Mortensen og fire barn, kullarbeider Henning Henningsen med kona Petrine og to barn, skorsteinsfeier Hendrik Pedersen med kona Seselie Brudestad og to sønner.

I 1891: Krestian Rõhr med kona Marit og datter Agnette, Anne Ingebrigtsen, enkemann Sivert Knudsen, tjenestepike Nikaline Larsen med datteren Aminda, Edevart Karoliussen med kona Antana og sønnen Edevart, Hilde Hansen, Marta Larsen, Anna Berg Larsen og Hans Bogstrand.

Familien Røhr

Auksjonsskjøte på Anders Eriksens eiendom til Agnete Ovida Kristianne Røhr, 1894.

I 1900: Handlende Kristian Røhr med kona Marit og datteren Agnete, skreddersvenn Tøllef Tøllefsen Charlotte og en sønn, fisker Cæsar Kræmer med kona Sina og tre barn, Oline Sørensen, hun drev kjolesømforretning, med en sønn, handlende Johan Abrahamsen med kona Helene og en datter.

Skrivelse fra Tromsø magistrat til maler E. Ellingsen, hvor han oppnevnes som kurator for den mindreårige pike Agnethe Røhr, 1903.

Skjøte fra Agnethe Røhr, v/E. Ellingsen, til snekker Hans P. Johannesen, 1903.

Snekker Johannesen

Eid av Hans P. Johannessen i 1904 og 1946, snekkeri og Dorryfabrikk.

I 1910: Møbelsnekker/båtbygger Hans og Anna Johannesen med fem barn, tjenestepike Anny Sørensen, båtbygger v/Johannesens verksted Petter og Anna Hansen, fisker Hans Wisner med kona Jensine og to sønner, fisker Fredrik Larsen med kona Mathilde.

I 1916: Snekker Hans P., Anna Jensine og snekker Karl H. Johannessen, arbeider Herman P. og Pauline Indine Eliassen, skredder Søren Hagerup Hansen, sjømann Olai M. og Anny Hansen, tjenestepike Elise Bertheussen, tjenestepike Sylva Jensen.

Kontrakt mellom Tromsø Elektrisitetsverk og Hans Johannesen om kjøp på avbetaling av elektrisk installasjon, 1936.

Tromsø Begravelses-Byraa, (1940/46).

Hans Johannessen, snekkeri- og dorryfabrikk, innhaver av Tromsø begravelsesbyrå, snekker Karl og hjv. Gudrun Johannessen, arbeider Sigurd Simonsen, (1946).

Fisker Sigurd Simonsen, (1940, arbeider i 1957), fabrikkarbeider Olaf Andreassen, (1957).

H. Johannessen, snekkeri og dorryfabrikk, (Hans og Carl Johannessen), (1957).

Hans Johannessen døde i 1962. – Skifteskjøte fra hans og før avdøde hustru Anna Johannessens fellesbo til arvingene Carl Johannessen, Signe Widding, Kristine Moen og Gudrun Rønne, i 1968.

Carl Johannesen døde i 1985. Hans andel gikk over til søstrene.

Smith Meyer

Skjøte fra arvingene til Terje Smith Meyer i 1985.

Bjørn Kjetil Grådahl, (1990/93), Janne Ludvigsen, (1990), Terje Smith-Meyer, (1990) pastoral rådgiver Gunnar Farsund, (1993/96), Janne Ludvigsen, (1993).

3b

Torgeir Aasmo, (1990), Morten Bang-Kittilsen, (1993).

3c

Kristin Engen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.