Verftsgata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I likhet med sine naboer framstår nr. 4 i vakker utgave. Bak til venstre ser vi Det lille kulturhus, Storgata 104, som ble flyttet ned til Skansen etter mange viderverdigheter.
Foto: Einar Dahl 2017
Verftsgata med nr. 4 nærmest.
Foto: Kjell Fjørtoft 1970-tallet

Verftsgata 4 i Tromsø er en god, gammel arbeiderleiegård. Mange er de skipstømmermenn som har bodd her. Eiendommen ble delt i 1873, men beholdt stort sett de samme eierne til eiendommene igjen ble slått sammen i 1933.- Gammelt matrikkelnr. 147.

Skipper Jørgensen

Målebrev datert 8. juni, tinglyst 18. nov. 1839.

Skjøte fra S. Bjørnæs til E. Wold, 1840.

Skjøte fra E. Wold til Ole Størvold, 1843

Skjøte fra Ole Størvold til Isak Strand på 48 alen av grunnen, 1847.

Skjøte fra Ole Størvold til Just Jæger Jørgensen, 1849.

Skjøte fra Just J. Jørgensen til Peder Ellefsen på ½-parten av eiendommen, 1855.

Skjøte fra Peder Ellefsen til Peter Estensen på hans ½-part, 1864.

Beboere i 1865: Skipper Just Jæger Jørgensen med kona Karen Størvold og sju barn, vaskekone Christine Oline Ellefsen (med mannen i Amerika) og sju barn, jordarbeider Johan Petter Østensen kona Olava Marie og en sønn, bryggesjauer Ingebrigt Størvold, bakersvenn Olaus Tommesen med Anna Lovise og en datter.

Oppmålingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matr.nr. 147a (Just Jørgensen) og 147b (Peter Estensen), avholdt 11. mars, tinglyst 5. mai 1873.

Skjøte fra Johan Peter Estensen, v/Mikal Urdal, til Just J. Jørgensen på 147b, 1875.

Just Jæger Jørgensen med kone og tre barn, skipper Johan A. Knudsen med Marie og to sønner, Otelie Størvold, skipstømmermann Christian og Marie Halvorsen med fire barn, skreddersvenn Johan B. Larsen med Antonette og en datter, i 1875.

I 1885: Sjøfarende Bernhard Jørgensen med kona Dina, fisker Tobias Andersen med kona Marie og to sønner, garvermester Carl Wickstrøm med kona Krestine, to sønner og tjenestepiken Hanna Nikolaisen, fisker Nils Nilsen med tre barn, arbeiderske Anemarie Nilsen, fisker Peder Martin Olsen med kona Elvine Serine og to døtre, fisker Petter Jakobsen med kona Jensine og to sønner, sjøfarende Edevart Dahl med kona Anna og to barn, arbeiderske Bergithe Hansen.

I 1891: Tobias Wig med kona Marie og to sønner, Matias Svensen med kona Skjenanda og to sønner, Petter Førde med kona Oline og tre sønner, Petter Paulsen med kona Sivie og fem barn, Petter Jakobsen med kona Jensine og tre barn, Jakobine Jensen, Bergitte Hansen, Julius Johnsen med kona Bertine og fire sønner.

I 1900: Omreisende bokhandler Hans P. Johansen med kona Anna og fem barn, sjømann Johan Sigvardt Jakobsen med kona Karoline og to sønner, fisker Steffen og Jeremine Berg med familie, fyrbøter Johan og Alma Johansen, sjømann August og Hilda Stenersen, gråstensmurer Matias Svensen med Fernanda og fem barn, til sammen var det 29 beboere.

Auksjonsskjøte til Jasper Marinius Bergh på begge eiendommene, 1900. Han var sønn av fiskeren Steffen Berg.

Tømmermann Jensen

Skjøte fra J.M. Bergh til Johannes M. Jensen på begge eiendommene, i 1908.

I 1910: Skipstømmermann Johannes Magdalus Jensen med kona Marianne Jensine og to barn, tjenestepike Ida Matilde Nilsen, vedhugger Fredrik Joakim Melgaard, handelsmann Hans P. Johannesen med kona Anna og fem barn, arbeider Ole Kulseth med Marie og to barn, malersvenn Johannes Olsen med Ragna og en sønn, fisker Hegge Johan Nilsen med Laura Elise og en datter, skipstømmermann Inbert Kristiansen med Ingeborg og en sønn, tjenestepike Josefine Hansen.

I 1916: Tømmermann Johannes Magdalus og Marianne J. Jensen, tømmermann Klaus og Anna Kristianna Antonsen, tømmermann Kristian Hansen, tjenestepike Oliva Jakobsen, kjøpmann Hans Peder, Aasta og sjømann Erling Johannessen, arbeider Ole, sjømann Filip, Marie Klausine og Otelie Aasta Kulseth, arbeider Ole Kristoffer og Hansine Sofie Paulsen, tjenestepike Petra Pedersen.

Tromsø skipsverft

Johs. M. Jensen solgte begge eiendommene til Tromsø skipsverft ved årsskiftet 1918/19. De skulle benyttes til arbeiderboliger.

I matrikkelen for Tromsø by av 8. juni 1933 ble de to eiendommene slått sammen til adressen Verftsgata 4.

Eid av Tromsø skibsverft & Mek. verksted i 1932 og 46.

Kontorist Fiell og skipstømmermann Hans Andreassen, skipstømmermann Daniel Brox, arbeider Ole Paulsen, smed Thorleif og smedlærling Ch. Magnussen, (1940).

Tømmermann Daniel og kontordame Ebba Brox, dreier Alf Johansen, sjømann Finn, sveiser Harald og smed Torleif Magnussen, sjåfør Åsmund, arbeider Ole og kontorist Oskar Paulsen, (1946).

Autogensveiser Laurits Henriksen, autgensveiser Harald, smed Thorleif og telegrafarbeider Tor Magnussen, smed Henrik Cornels, dreier Johan Pedersen, (1957).

Sigurd H. Simonsen, (1966/77), Reidar Richardsen, (1966).

Bjørn Vileid

Skjøte fra Tromsø skibsverft & Mek. verksted til Bjørn Vileid, i 1982.

Emma Simonsen, (1982), siv.ingeniør Bjørn Vileid, (1982/86).

Trafikkassistent Kristian Figenschou jr., (1986), Kari Nordøy, (1986), Stein Olav Pedersen, (1986), Johan Olav Skavhaug, (1986), Tegnestuen Volden, (1986).

Heidi Markussen, (1990), Asle Rønning, (1990), Kai Schultz, (1990), rådgivende ingeniør Bjørn Vileid A/S, (1990/93).

Vigdis Engen, (1993), Kristoffer Lassen, (1993), Rita Rognlie, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.