Verftsgata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Her, hvor det nå er parkeringsplass, lå Verftsgata 5. Vi ser hjørnet på nr. 3 til høyre.
Foto: Einar Dahl 2017
Verftsgata 1-5 på 1930-tallet. Huset nærmest hørte til datidens Skippergata 23
Foto: Vilhjelm Riksheim ca. 1938
Verftsgata 5 på 1950-tallet
Foto: Arthur Sjøtun

Verftsgata 5 i Tromsø forsvant omkring 1960. Gammelt matrikkelnr. 235. - Navn kan være problematiske, det fikk folketellerne i 1865 og 75 erfare med Leontius By.

Verftsarbeider By

Målebrev datert 8. juni 1837, tinglyst 11. feb. 1839.

Edelig deklaration, at Hans Bjørsen har bebygget grunden, i 1839.

Auksjonsskjøte i Hans Bjørnsens bo, til Leontius By, 1840.

I 1865: Verftsarbeider Leon? Bye med Anne Margrete (f. Figenschau) og to barn, fisker Hans Hendrik og Ingeborg Marte Eliassen, fisker Edvard Eliassen.

Skjøte fra Leontius By til Adolf Stenersen i 1872.

Ishavsskipper Stenersen

Arbeidsmann Lons Jusbye?med kone og stesønn, skipper Adolf Stenersen med kone Marie og en sønn, i 1875.

I 1885: Føderådsmann Lonsius Bye med kona Margrete (f. Figenschou), skipper Adolf Stenersen med kona Marie og fire barn.

I 1891: Adolf Stenersen med kona Marie og seks barn.

I 1900: Ishavsskipper Adolf Stenersen med kona Marie Wilhelmine og to døtre, verftsarbeider Peder Wikran med kona Meta og to døtre.

I 1910: Islos/fhv. ishavsskipper Adolf Stenersen med kona Marie og datteren Alfhild, verftsarbeider Karl Andresen med kona Ingeborg og tre barn.

I 1916: Los Adolf, Marie Wilhelmine og butikkdame Alfhild Stenersen.

Adolf Stenersen døde i 1922 og enken Marie arvet ham.

Skjøte fra Marie Stenersen til verftsarbeider Wilhelm Stenersen, 1931. Han var eier også i 1946.

Kontrakt mellom Tromsø Elektrisitetsverk og Wilhelm Stenersen om kjøp på avbetaling av elektrisk installasjon, i 1936.

Erklæring om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1938.

Journalist Adolf og vognmann Osvald Stenersen, (1940).

Billettør Johannes og arbeider Wilhelm Stenersen, arbeider Sverre og kontordame Margrethe Henriksen, vaskerske Mathilde Pedersen, (1946).

Kontorassistent Inger, havnebetjent Wilhelm, butikkdame Kirsten og lagerbetjent Adolf Stenersen, (1957).

Ble gården revet da Aage Nilsen bygde Fordforretning i Skippergata 23 i 1961?

Aage Nilsen

Skjøte til Aage Nilsen i 1966.

Aage Nilsen døde i 1980. Arvingene var Gerd, Marit og Nils-Aage Nilssen.

Skjøte fra arvingene til firma Johnsen og Rånes v/John Johnsen og Helge Rånes, i 1984.

Helge Rånes

Skjøte fra John Johnsen til Helge Rånes på hans ½-del, i 1990.

Det finnes en eiendom med adresse Verftsgata 5 også i 2014, men den ligger nå i kvartalet lenger opp og er ubebygd.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.