Jess Diderichsen Koren (1830–1902)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Jess Diderichsen Koren.
Foto: Fra Gudrun Johnson Høibos bok om slekten Koren (1941)

Jess Diderichsen (Dideriksen) Koren (født 24. januar 1830 på Vormnes i Nes i Akershus, død 6. januar 1902 i Holmestrand) var utdannet jurist. Han virket i en årrekke i Holmestrand som sakfører og byfogd.

Familie

Jess Diderichsen Koren var sønn av Jess Diderichsen Koren (1793-1867) og Margrethe Christine Reich (1797-1873), og ble gift i 1867 med Julie Erikka Backer (1846-1902). De hadde ingen barn, men tre pleiedøtre.

Liv og virke

Jess Koren tok privat dimittert examen artium i 1851 og ble cand. jur. i 1856. Han ble samme år fogdefullmektig hos fogd Hauge på Øvre Romerike, og etterfulgte ham som edsvoren fullmektig i 1859.

I 1862 fikk Koren sakførerbevilling som underrettssakfører i Holmestrand, men bestyrte som konstituert Holmestrand byfogdembete til august 1863. Deretter var han konstituert i Nordre Jarlsberg sorenskriverembete til april 1864, og ble så ansatt ved samme kontor som fullmektig. Senere praktiserte han som underrettsaksfører med kontor i Holmestrand. Etter byfogd Schenks død i 1894 ble han konstituert som byfogd i Holmestrand.

Koren var medlem av direksjonen for Den Tordenskioldske skole i Holmestrand 1862-63, 65, 67, og var formann 1897-1901.

I 1871 flyttet Koren til gården Næperud i Botne. Da han ble ansatt som byfogd i 1894, flyttet han tilbake til Holmestrand, men beholdt Næperud. Ved folketellingen for Holmestrand i 1900 er Koren oppført på beboer i Styhre Gade (Styregaten).

Ettermæle

Jess Diderichsen Koren er gravlagt på Bilet kirkegård i Holmestrand.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I Gudrun Johnson Høibos bok om slekten Koren fra 1941 beskrives Jess Koren slik (side 195):

Koren var en byens patriark, en hyggelig og i høy grad gjestfri mann, som alltid opptrådte som den elskverdige vert, ikke minst like ovenfor byens offisielle gjester. Mot skolen var han vennligsinnet, liksom han var en stor barnevenn, som alltid hadde et vennlig smil og et godt ord til hvert barn han møtte. … I sin offisielle virksomhet var han bramfri og til det ytterste samvittighetsfull, og det var hans lyst og interesse å gjøre godt både mot kommunen som sådan og mot den enkelte.

Jess Diderichsen Koren er gravlagt på Bilet kirkegård i Holmestrand. På gravminnet er tittelen Byfoged benyttet. Skrivemåten Dideriksen er benyttet i stedet for Diderichsen.

Kilder og referanser

Eksterne lenker