Ålesundleksikonet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ålesundleksikonet er en «virtuell forening» av personer som er opptatt av Ålesund sin lokale historie. Formålet er å videreutvikle det lokalhistoriske nettleksikonet som er etablert av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) på lokalhistoriewiki.no. Det er NLI som drifter nettstedet, som bruker samme programvare som det verdensberømte Wikipedia-systemet.

Lenker til noen av de mest besøkte artiklene i leksikonet

Formålet med Ålesundleksikonet

Å dokumentere personer, foreninger, bedrifter, bygninger, bygder, strukturer osv i historien. Dette gjøres fordi lokalhistorie er viktig for et hvert samfunn. Derfor er alt lagt til rette for at Ålesund skal kunne dokumentere sin egen lokalhistorie slik at den skal være gratis tilgjengelig på Internett for alle.

Organisering

Leksikonarbeidet er organisert som en form for forening, der all kommunikasjon foregår via e-post og «medlemskap» er gratis. Det er heller ingen deltakerplikt.

Leksikonartiklene forfattes/redigeres på dugnadsbasis av lokale krefter i Ålesund, der alle med interesse for lokalhistorie kan delta. De som har stått for det redaksjonelle grunnarbeidet lokalt i Ålesund siden starten i 2016 er historiker Bjørn Jonson Dale og lokalhistoriker Per-Morten Tennøy. I tillegg har en rekke personer bidratt med informasjon. Det er ønskelig at enda flere deltar med sine kunnskaper.

Søkemuligheter

Liste over artikler som er lagt inn i leksikonet hittil finnes på denne linken:

I alle artikler er det et søkefelt som hjelper deg å finne det du leter etter.

Blå skrift: Du vil oppdage at enkelte navn/emner, årstall og datoer har blå tekst. Det betyr at teksten peker mot en egen artikkel om personen/emnet i leksikonet. Klikker du på den, kommer artikkelen opp i samme sekund.

Rød skrift: Hvis det er rød skrift på et emne, betyr det at den som har redigert artikkelen mener at det bør lages en egen artikkel om emnet. Den røde teksten kan derfor tas som en oppfordring til leseren om å bidra med en artikkel om emnet.

Man kan også søke innholdet i leksikonet fra Google. Innholdsfortegnelsen finner du ved å søke om Ålesund. Ønsker du f.eks. å lese om en kjent person i Ålesund, kan du også google direkte på navnet.

Hvem kan delta i dugnaden?

Alle som ønsker det kan skrive artikler om emner man mener hører hjemme i Ålesundleksikonet. Forutsetningen er at man følger retningslinjene i systemet. De som skriver lokalhistorie har gjerne et nettverk av tipsere som liker bedre å grave frem opplysninger enn å skrive ferdige artikler. Også disse personene er svært verdifulle for leksikonet.

Relevant stoff for Ålesundleksikonet ?

Det finnes mye udokumentert, historisk kunnskap om Ålesund. Alle lag og foreninger har sin historie. Den kan dreie seg om personer som har vært pådrivere, oppgaver og resultater, osv. Gode kilder til dette stoffet er gjerne foreningenes protokoller.

Alle bygder har sin historie der hvert gårdsbruk har sin opprinnelse og har hatt ulike eiere opp gjennom historien (ofte dokumentert i bygdebøker, men ikke ajourført). Dette interesserer mange. Det gjelder bare at noen skriver det ned og gjør det tilgjengelig for alle i og utenfor bygda. Ålesundleksikonet ønsker derfor artikler om alle lokale steder i Ålesund - også gater og bygninger.

Mange historiske bedrifter har hatt sin spesifikke betydning for oppbyggingen av lokalsamfunnet. Dette er opplysninger som er verd å ta vare på for kommende generasjoner.

Ser du på innholdsfortegnelsen til leksikonet, finner du fort ut om du har informasjon som kan være relevant stoff.

Forslag til artikler om Ålesund kommune

Liste over manglende artikler om Ålesund kommune. Sett gjerne inn forslag om det du ønsker artikler om. Om du ønsker å skrive en artikkel så er det fritt fram. Og sett deg gjerne på listen med navn på artikkel og brukernavnet ditt.

Lokalhistorisk bibliografi for Ålesund

Her er en oversikt over utgitte skrifter om kommunens lokalhistorie, hovedoppgaver og annen bibliografi:

Ålesund kommune - Norsk lokalhistorisk litteratur 1900–.