Årbok for Valdres

Første utgåve av Tidsskrift for Valdres historielag, utgeven i 1916.

Årbok for Valdres er årboka til Valdres historielag i Valdres i Oppland. Årboka har røtene sine i Tidsskrift for Valdres historielag attende til den fyrste utgjevinga i 1916. I 1981 vart tittelen endra til Årbok for Valdres.

Skriftstyrarar

Eksterne lenkjer