Åsgårdstrand kommune

Åsgårdstrand kommune besto av ladestedet Åsgårdstrand i Vestfold, og var identisk med Åsgårdstrand sokn i Borre prestegjeld.

Kommunen ble i 1965 innlemma i Borre kommune, som senere ble slått sammen med Horten og nå heter Horten kommune.

Kilder