Øvre Nanset

Øvre Nanset.
Foto: Morten Bakkeli (2010).

Øvre Nanset er en bygning i Larvik kommune på tettstedet Nanset.

Historie

Bygningen ble oppført i midten av 1800-tallet av skipsreder Peder Johansen Berg i 1700-tallsstil med halvvalmet tak. I 1873 ervervet kjøpmann M. Mathiesen fra Larvik eiendommen. Han var far til forfatteren Sigurd Mathiesen. Abraham Andersen eide eiendommen 1877-1897 og sønnen Rudi Blom Allan ble født der 10. august 1879.

Under den første verdenskrig tilhørte Øvre Nanset Larvik Bad. Under Spanskesyken i 1918 be den anvendt som epidemilasarett. I 1921 ble bygningen solgt til Hedrum kommune. Den ble tatt i bruk som lærerbolig.

Høsten 1941 foreslo daværende ordfører Martin Ringdal (Nasjonal Samling) å samle sin sentraladministrasjon på Øvre Nanset, men planene ble ikke realisert før frigjøringen.

I dag rommer den Øvre Nanset eldresenter samt barnehage.

Kilder