Øvre annex

Første utgaven av årsskriftet.

Øvre annex er årsskrift for Åmotsdal sogelag.

Åmotsdal i Seljord ble i en periode kalt Øvre Annex av Seljord kommune. Sogelaget har valgt å bruke den gamle stedsangivelsen som tittel både på meldingsbladet deres og på årsskriftet. Fra 2003-utgaven omfatter skriftet lokalhistorisk stoff fra hele Åmotsdal med Dyrlandsdalen, Langlim og Lisleherad v/Gjevarvatnet.

Det første heftet for året 2002 ble utgitt i mars 2003. Det blir utgitt ett nytt hefte hvert år. Svein Vetle Trae er styreformann og ansvarlig redaktør.