Øvrebø kommune

Øvrebø kommune i Vest-Agder ble oppretta i 1896, da Øvrebø og Hægeland kommune ble delt i Øvrebø og Hægeland kommuner. I 1964 ble det meste av kommunen sammen med Hægeland innlemma i Vennesla kommune, mens Eikeland ble lagt til Songdalen kommune.

Kilder