26. september

Begivenheter

Fødsler

Dødsfall

2008: Jens Lauritz Storm Munch, første fylkeskonservator i Troms fylke

Høytids- og merkedager

Annet