AkersDølen

AkersDølen, medlemsbladet for Groruddalen Historielag
Foto: Siri Iversen

AkersDølen er medlemsbladet til Groruddalen Historielag. Bladet kommer ut tre-fire ganger i året, og sia 2000 har det også blitt lagt ut på Internett.

Lenke til internettutgaven