Alfarvegen (Gjøvik)

Alfarvegen er hovedvegen på KallerudGjøvik og går fra Vestre Totenveg til Raufossvegen. Tidligere var også Liumvegen en del av Alfarvegen, men den fikk eget navn i 2018 fordi det var brudd i veglinja ved Vestre Totenveg.

Kilder og litteratur