Alfhaug (Østre Toten)

Alfhaug er en eiendom øverst i Lenagata, Lena i Østre Toten. Stedet ble i 1905 skilt ut fra garden Alstad (Alfstad), noe som er bakgrunnen for navnet. Kjøper var urmaker Nils Pedersen, som før hadde hatt urmakerforretning på Lillo. Flyttinga til Alfhaug skyldtes at stasjonsbyen Lena var i rask utvikling etter at Skreiabanen ble åpna i 1902.

I Alfhaug hadde Nils og kona Olava både bolig og urmakerforretning, og i tillegg leide de ut rom. Tannlege Nils Skramstad og to av de yngre søsknene hans bodde der i 1910. Fra 1913 dreiv Nils og Olava Pedersens svigersønn, Otto Skundberg, landhandleri i en del av huset. Han var gift med Asta Pedersen. Broren hennes, Arne Pedersen (1880-1942), tok over urmakerforretningen i 1930, etter at faren var død.

Otto Skundberg, som bodde på Hegge, dreiv som handelsmann til 1950, og tre år seinere overtok Lena Samvirkelag forretningen. Den første bestyreren var Arne Klæva, født 1905 i Øyer. I 2013 er det fortsatt samvirkelag (Coop Prix) på stedet, som dessuten har Post i butikk.

Kilder og litteratur