Anders Madssøn

Anders Madssøn (født i Danmark) var superintendent (luthersk biskop) i Oslo stift fra 1545 til 1548.

I hans tid som superintendent ble Oslos domkapitel slått sammen med kapitelet i Mariakirken. Det ble med dette det rikeste kapitel i landet.

Kilder

  • Berggrav, Eivind: «Oslos bisperekke» i Oslo bispedømme 900 år, Universitetsforlaget 1974


Forgjenger:
 Hans Rev 
Superintendent av Oslo
Etterfølger:
 Frants Berg