Andreas Mangor Barfoed

Andreas Mangor Barfoed.
Foto: Ukjent, hentet fra Norderhov. En fremstilling av herredets utvikling til 1914 (Joh. Bye, 1914).

Andreas Mangor Barfoed (født 1. november 1871 i Kristiania, død 28. oktober 1914) var jurist og politiembetsmann. Etter blant annet å ha vært politifullmektig i Kristiania, var han politimester i Ringerike fram til sin relativt tidlige bortgang.

Familie

Andreas Mangor Barfoed var sønn av ekspedisjonssjef Ludvig Emanuel Barfoed (1820-1878) og Elouise Mangor (1834-1874), og ble gift i 1901 med Marie Gjerp (1880-1961)

Liv og virke

Andreas Mangor Barfoed vokste opp i Kristiania. Faren var opprinnelig dansk, men ble norsk statsborger og embetsmann. Morens slekt kom fra Arendal. Begge foreldrene døde mens han var barn.

Barfoed gjennomgikk Gjertsens skole i Kristiania, og tok juridisk embetseksamen i 1896. Han var edsvoren fullmektig 1896-1898 hos sorenskriveren i Strinda og Selbu, og 1898-1900 var han sekretær i styrelsen for både NSB og Hovedbanen.

1. april 1900 ble Barfoed utnevnt til politifullmektig i Kristiania, en stilling han hadde til 1911. Det meste av denne tiden var han ved Grønland politistasjon. I 1911 ble han utnevnt til politimester i Ringerike, et embete han hadde til sin død.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1875 er Andreas Mangor Barfoed oppført sammen med faren, som da var enkemann, og fire brødre, på adressen Pilestredet 32. Faren døde tre år etter, og i folketellingen samme sted for 1885 er han oppført sammen med Marie Barfoed (født 1842), som var enke, på adressen Stensberggata 21. Hun hadde blitt gift med Ludvig Emanuel Barfoed i 1877, og ble dermed stemor til Andreas Mangor Barfoed og hans søsken og tok seg av dem etter at deres far var død.

Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Barfoed oppført som Politifuldmægtig sammen med kona og to barn på adressen Bækkegate 1, som i følge en merknad var Anvist som bolig for politifuldmægtigen paa Grønland. Bækkegaten (Bekkegaten) skiftet i 1952 navn til Tøyenbekken, og adressen tilhørte Grønland politistasjon der familien hadde en leilighet over stallene innerst i bakgården. Den er i dag nr. 5, og huser blant annet Interkulturelt museum.

I 1911 flytta familien til Ringerike da han ble politimester der.

Ettermæle

 
Andreas Mangor Barfoed er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I 25-årsjubileumsboken for studentene fra 1891 fra 1916 ble Andreas Mangor Barfoed beskrevet slik (utdrag):

Andreas Barfoed var en elskverdig mand og en god kamerat. Hans lyse humør og store hjelpsomhet vil mindes av hans mange venner der beklager hans altfor tidlige bortgang.

Andreas Mangor Barfoed er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Politimester er benyttet på gravminnet.

Kilder