Forskjell mellom versjoner av «Anna Cramer (d. 1776)»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 30: Linje 30:
 
Det Velædle Sørgehusets allerringeste tiener.<br/>
 
Det Velædle Sørgehusets allerringeste tiener.<br/>
 
Thiem [1776].<ref>Støren 1997: 577.</ref>}}
 
Thiem [1776].<ref>Støren 1997: 577.</ref>}}
 +
 +
[[Statsarkivet i Trondheim]] har to trykk utgitt etter hennes død: ''Fortegnelse over De Effecter, Salig Madame Cramers [[dødsbo|Stervboe]] tilhørende, som den 20 Augusti 1776, klokken 2 Eftermiddag, og følgende Dage, bliver, udi Stervboe-Huuset, ved offentlig Auction opbuden, og til de Høystbydende bortsolgt.'' (48 sider) og ''Fortegnelse over De registrerede Kramvahrer udi Madame Cramers Stervbod, som, i Stervbod-Huuset, den 29de October 1776, klokken 2 Eftermiddag og følgende Dage, ved offentlig Auction bliver opbuden og bortsolgt.'' (32 sider).
  
 
==Referanser==
 
==Referanser==

Revisjonen fra 31. okt. 2016 kl. 10:57

Anna Cramer f. Hempel (født omkr. 1700, død 3. april 1776) var kjøpmannskone i Trondheim, og overtok etter mannens død i 1765 forretningene.

Hun var datter av arkitekt Johan Christopher Hempel (d. 1727) og Inger Ludvigsdatter (d. 1730).

I august 1721 ble hun gift med skipper Gunder Gundersen Hammer (1692–1731). Han hadde vært gift tidligere og hadde tre barn fra første ekteskap. Anna og Gunder fikk fem barn:

Gunder Hammer døde i desember 1731.

Nesten to år senere, den 26. august 1733, ble hun gift med kjøpmann Andreas Philipsen Cramer (1699–1765). Det er registrert i kirkeboka for Vår Frue sokn at de etter tillatelse ble copuleret uten forutgående trolovelse. Hun er oppført som «enken Madame Anna Christophers Datter Hempel, salig Gunder Gundersens».[1]

Etter at Andreas Cramer døde i 1765[2] drev Anna forretningene hans videre inntil sin død elleve år senere.

Anna Cramer døde 3. april 1776 og ble gravlagt i Cramers familiegrav på Vår Frue kirkegård den 17. april.[3] Gravminnet er ikke bevart, men vi kjenner en tekst som ble skrevet i forbindelse med gravferden:

Graahaar, Dydens Løn, Ære i Livet og Ziir i Døden,

forebragt Da Den i Livet Velædle og Dyderige
Matrone, Nu hos Gud Salige Madame Anna
Cramer, fød Hempel, Omvexlede Tiden med
Ævigheden den 3die April 1776. I Hendes
velsignede Alders 80 Aar. Hvorefter Hendes jord-
iske Levninger af et Høyanseeligt Geleyde blev
ledsaget til sit Hvilestæd i Tronhiems Vor Frue-
Kirke den 17 nestefter, og ærbødigst indsent af
Det Velædle Sørgehusets allerringeste tiener.
Thiem [1776].[4]

Statsarkivet i Trondheim har to trykk utgitt etter hennes død: Fortegnelse over De Effecter, Salig Madame Cramers Stervboe tilhørende, som den 20 Augusti 1776, klokken 2 Eftermiddag, og følgende Dage, bliver, udi Stervboe-Huuset, ved offentlig Auction opbuden, og til de Høystbydende bortsolgt. (48 sider) og Fortegnelse over De registrerede Kramvahrer udi Madame Cramers Stervbod, som, i Stervbod-Huuset, den 29de October 1776, klokken 2 Eftermiddag og følgende Dage, ved offentlig Auction bliver opbuden og bortsolgt. (32 sider).

Referanser

Litteratur og kilder