Arne Thirud

Lege Arne Thirud.
Foto: Faksimile fra Studentene fra 1926 (1951).

Arne Thirud (født 15. juni 1907 i Kristiania, død 24. juni 1976) var allmennpraktiserende lege. Han drev privat praksis i Oslo gjennom hele sin karriere.

Familie

Arne Thirud  var sønn av stabsfanejunker Anton Thirud (1863-1936) og Anne Kristine, født Jørgensen (1875-1975) , og ble gift i 1935 med Synnøve Margaretha Uppmann (1907-1996). 

Liv og virke

Arne Thirud vokste opp i Kristiania. Ved folketellingen i 1910 er han oppført sammen med foreldrene og seks søsken på adressen Bergsliens gate 6.  

Thirud tok examen artium ved Aars og Voss skole i 1926 og tok deretter ett-årig studentfaglinje ved Oslo handelsgymnasium. Han begynte så på medisinstudiet, og tok medisinsk embetseksamen i 1935. 

Fra januar 1936 praktiserte Thirud privat i Ullensaker med bopel ved Kløfta stasjon, men flyttet allerede i  oktober samme år til Oslo, hvor han drev  allmennpraksis  resten av karrieren. Han hadde sin praksis på adressen  Kjølberggata 22 ved Kampen, og bodde i en årrekke på adressen Sognsveien 83. Thirud var også tilsynslege ved Kampen sykehjem.

Ettermæle

 
Arne Thirud er gravlagt i familiegrav på Grefsen kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog over Arne Thirud i Aftenposten 3. juli 1976, skrevet av H. Müller Jensen, ble han beskrevet slik (utdrag):

Arne Thirud var et godt menneske som elsket sin gjerning som han utførte meget samvittighetsfullt og dyktig, noe folk merket og som skaffet ham en stor pasientskare. Han forsøkte alltid å se det positive i livet, og hans motto var: Det er noe godt i alle mennesker. Han var også en typisk familiemann, som visste å skape hygge og trygge kår for sine.

Arne Thirud er gravlagt i familiegrav på Grefsen kirkegård i Oslo. Tittelen Læge er benyttet på gravminnet.

Kilder